Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Junio de 2005.

DIPLOMADO/A EN ÓPTICA E OPTOMETRÍA

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 126.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 3. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 136-137.

Outras informacións que poden interesarche

Saídas profesionais de Óptica e Optometría
02/06/2005 22:58 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A EN INFORMÁTICA DE XESTIÓN

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE XESTIÓN

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de A Coruña

Universidade de Vigo

Campus de Ourense

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 76.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 149-151.
03/06/2005 22:06 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

TRES MESES DO BLOG DE ORIENTACIÓN: TRES MIL VISITAS

060605.jpgO día seis de marzo de 2005 inauguramos o contador de visitas no Blog de Orientación. Tres meses despois (6 de xuño de 2005), xa rexistra 3.104 visitas..
O BLOG DE ORIENTACIÓN facilita información sobre temas de orientación académica (24 informacións), universidades e titulacións (22 informacións, oferta formativa e outras novas do centro (14 informacións), estudos de Formación Pofesional (9 informacións), nova tecnoloxía e internet (7 informacións), selectividade (7 informacións) e mercado laboral (7 informacións). En total 90 entradas de información, 270 hipervínculos e 42 fotos e gifs.
06/06/2005 09:34 #. No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A EN TOPOGRAFÍA

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 103.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 224-225.
07/06/2005 09:44 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN, especialidade en sistemas de telecomunicacións.

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Vigo.

Máis información

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 93.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 212-213.

Outra información de interese:

As telecomunicacións en Galiza teñen unha taxa de desemprego de só o 6%.

 

08/06/2005 00:01 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A INDUSTRIAL

09/06/2005 13:11 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A DE MINAS

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Vigo

Escola Técnica Superior de Enxeñería de Minas da Universidade de Vigo

Perfil do/a titulado/a.

Máis información sobre a titulación

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 121.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 174-175.
10/06/2005 09:56 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

FAMILIA PROFESIONAL DE ACTIVIDADES AGRARIAS

20070722173200-agrarias.jpg

Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009

Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL


Outros recursos do Departamento de Orientación:
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 28-35.

Revista “Entre Estudiantes” nº 95, 111 e 121.

Información complementaria que recomendamos.

Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
Demanda de titulados de Formación Profesional
O emprego e a xuventude galega.

10/06/2005 17:41 #. CICLOS FORMATIVOS No hay comentarios. Comentar.

FAMILIA PROFESIONAL DE ARTES GRÁFICAS

20070722173236-artesgraficas.jpg

Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009

Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

Outros recursos do Departamento de Orientación:
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 52-57.
Revista “Entre Estudiantes” nº 82.

Información complementaria que recomendamos.

Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
Demanda de titulados de Formación Profesional
O emprego e a xuventude galega.

10/06/2005 17:44 #. CICLOS FORMATIVOS Hay 2 comentarios.

ENXEÑEIRO/A DE MONTES

Ensinanzas de só 2º ciclo

A súa duración é de dous anos e constan dun mínimo de 120 créditos. Accédese dende unha titulación de 1º ciclo ou cursando o 1º ciclo dunha titulación que capacite para o acceso.

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Máis información sobre a titulación

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 90.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 188-191.
13/06/2005 18:13 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A NAVAL E OCEÁNICO

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de A Coruña

Escola Politécnica Superior

Perfil do/a titulado/a.

Máis información sobre a titulación

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 89.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 80-81.

13/06/2005 09:16 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A EN DESEÑO INDUSTRIAL

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de A Coruña

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 83.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 88-91.
14/06/2005 10:53 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL, especialidade en Electricidade.

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de A Coruña

Universidade de Vigo.

Máis información

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 117.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx.132-133.
14/06/2005 19:19 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN FILOSOFÍA

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Máis información sobre a titulación

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 105.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 2. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 106-108.
15/06/2005 19:09 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

FILOLOXÍA INGLESA

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de A Coruña

Universidade de Vigo

Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Máis información sobre a titulación

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 2. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 92-93.
15/06/2005 16:59 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL, especialidade en Electrónica Industrial.

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de A Coruña

Universidade de Vigo.

Máis información

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 117.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 134-135.
16/06/2005 12:15 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

FILOLOXÍA HISPÁNICA

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de A Coruña

Universidade de Vigo

Campus de Santiago

Campus de Lugo

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 122.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 2. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 88-89.
16/06/2005 08:57 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A FORESTAL, especialidade en Industrias Forestais.

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Vigo

Máis información

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 194-195.
17/06/2005 09:39 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A AGRÍCOLA, especialidade en Mecanización e Construccións Rurais.

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 98.

Revista "Entre Estudiantes" nº 129. Páx. 28-29.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 64-65.

17/06/2005 09:42 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

¿QUÉ PORCENTAXE DE INSERCIÓN LABORAL TEN A FP?

A tasa de inserción laboral dos alumnos/as galegos/as de Formación Profesional é do 79% de promedio, chegando nalgúns ciclos ao 97% segundo un recente estudo da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria sobre os alumnos/as que terminaron os seus estudos no ano 2003.
As familias máis demandadas son as industriais, sector primario e sector servizos. As familias profesionais de carácter industrial: Madeira e Moble (97%), Fabricación Mecánica (91%), Mantemento de Vehículos (87%)e Electricidade e Electrónica (86%). Familias profesionais relacionadas co sector primario: Actividades Marítimo-Pesqueiras (94%). Familias profesionais relacionadas co sector servizos: Hostalería e Turismo (86%)e Imaxe Persoal (85%).
Destacan polo seu carácter polivalente a familia de Administración (80% de inserción laboral) e Comercio e marketing (80%).

Máis información que pode interesarche
La Voz de Galicia. Nova do Xornal.com. Datos de Expansión & Empleo.
17/06/2005 13:32 #. EMPREGO No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN FILOLOXÍA FRANCESA

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 85.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 2. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 82-83.
20/06/2005 10:01 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A QUÍMICO

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 114.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 198-200.
20/06/2005 09:59 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO AGRÍCOLA, especialidade en Explotacións Agropecuarias

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 58-59.

Revista "Entre Estudiantes" nº 129. Páx. 28-29.

20/06/2005 12:33 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

FAMILIA PROFESIONAL DE EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL

20070722173438-edificacion.jpg


Oferta formativa de Formación Profesional 2007/2008

Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

Outros recursos do Departamento de Orientación:
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 70-77.
Revista “Entre Estudiantes” nº 89 e 124.

Información complementaria que recomendamos.

Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
Demanda de titulados de Formación Profesional
O emprego e a xuventude galega.

20/06/2005 13:32 #. CICLOS FORMATIVOS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A AGRÍCOLA, especialidade en Hortofruticultura e Xardinería.

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 60-61.

Revista "Entre Estudiantes" nº 129. Páx. 28-29.

21/06/2005 09:54 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A AGRÍCOLA, especialidade en Industrias Agrarias e Alimentarias.

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Santiago

Universidade de Vigo.

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 62-63.

Revista "Entre Estudiantes" nº 129. Páx. 28-29.

21/06/2005 10:02 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A FORESTAL, especialidade en Explotacións Forestais.

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 192-193.

Revista "Entre Estudiantes·" Nº 130. Páx. 16-22.

21/06/2005 09:59 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN FILOLOXÍA ITALIANA

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista “Entre Estudiantes” nº 107.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 2. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 92-93.
21/06/2005 17:43 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN FILOLOXÍA PORTUGUESA

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 2. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 94-95.
21/06/2005 17:49 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de A Coruña

Escola Técnica Superior de Camiños, Canais e Portos.

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 96-99.

22/06/2005 15:48 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A AGRÓNOMO

Ensinanzas de só 2º ciclo

A súa duración é de dous anos e constan dun mínimo de 120 créditos. Accédese dende unha titulación de 1º ciclo ou cursando o 1º ciclo dunha titulación que capacite para o acceso.

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 119.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 54-57.
22/06/2005 18:10 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

DIPLOMADO/A EN EDUCACIÓN SOCIAL

DIPLOMADO/A EN EDUCACIÓN SOCIAL

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de A Coruña

Universidade de Vigo

Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 101.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 110-112.
22/06/2005 15:52 #. TITULACIÓNS Hay 1 comentario.

LICENCIADO/A EN FILOLOXÍA CLÁSICA

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 2. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 78-79.
22/06/2005 16:19 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS E DA ADMINISTRACIÓN

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 50-52.
23/06/2005 09:00 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN CIENCIAS DO MAR

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Vigo

Máis información

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 85.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 3. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 68-70.
23/06/2005 09:03 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

CONTIDOS EDUCATIVOS EN INTERNET

A páxina web de Contidos Educativos (Xunta de Galicia), proporciona materiais de potencial interese para os profesionais dos diferentes niveis educativos.
Na Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)podemos consultar 28 recursos para a asignatura de Lingua Castelá, 20 para Lingua Galega, 19 na materia de Física e Química, 17 en Inglés, 16 en Bioloxía e Xeoloxía, 11 en Xeografía e Historia e 6 en Ciencias da Natureza.
No Bacharelato (distintas modalidades) temos a nosa disposición, entre outros, 15 recursos para Física, 11 para Debuxo Técnico, 10 en Tecnoloxía Industrial, 10 en Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais, 10 en Matemáticas, 8 en Historia da Arte e 7 en Química.
Para rematar, sinalar que existen recursos específicos para o profesorado, utilidades e ligazóns de interese.
23/06/2005 11:23 #. ESTUDAR BEN No hay comentarios. Comentar.

DIPLOMADO/A EN CIENCIAS EMPRESARIAIS

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Campus de Ourense

Campus de Vigo

Universidade de A Coruña

Campus de Lugo

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 87.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 41-43.
24/06/2005 11:03 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física

Universidade de A Coruña.

Universidade de Vigo

Máis información

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 115.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 86-89.

24/06/2005 11:03 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN BIOLOXÍA

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de A Coruña

Facultade de Ciencias

Universidade de Vigo

Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 3. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 46-49.

24/06/2005 11:14 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

DIPLOMADO/A EN BIBLIOTECONOMÍA E DOCUMENTACIÓN

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de A Coruña.

Perfil do/a titulado/a.

Con este título accédese directamente a: Licenciado/a en Documentación.

Outras informacións de interese:

-Carencia de documentalistas na Educación Universitaria (marzo, 2006).

- Documentalistas: expertos en gestionar y tratar la información

- Categorías profesionales en Biblioteconomía

- El profesional de la información

Outros recursos do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 60-61 

27/06/2005 08:57 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN BELAS ARTES

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Vigo.

Máis información

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 2. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 48-50.
27/06/2005 08:47 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN FILOLOXÍA ALEMANA

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 2. Madrid: Círculo de Progreso. Páx 72-73.
27/06/2005 08:52 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ARQUITECTURA TÉCNICA

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Arquitectura Técnica. Universidade de A Coruña.

Perfil do/a arquitecto/a técnico/a.

ESCOLA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 118.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx.73-75.

27/06/2005 09:14 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ARQUITECTO/A

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Arquitectura. Universidade de A Coruña.

Perfil do/a arquitecto/a.

Máis información sobre a titulación

ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 118.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 70-72.

Outra información que podería interesarche

A Reforma dos estudos de Arquitectura

A diferenza de vivir entre catro paredes

27/06/2005 09:38 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

DIPLOMADO/A EN RELACIÓNS LABORAIS

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Campus de A Coruña

Campus de Ferrol

Universidade de Vigo

Campus de Santiago
Campus de Lugo

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 99.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 169-171.
28/06/2005 10:08 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

DIPLOMADO/A EN XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Vigo

Máis información

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 108.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 53-55.
28/06/2005 10:18 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN XEOGRAFÍA

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Máis información sobre a titulación

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 117.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 2. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 112-114.
28/06/2005 10:11 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

DIPLOMADO/A EN TURISMO

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de A Coruña

Universidade de Vigo
Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 116.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 188-189.
28/06/2005 10:13 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Facultade de Filoloxía e Traducción de Vigo

Universidade de Vigo

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 131. Pax. 14-20.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 2. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 148-151.
28/06/2005 10:21 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

DIPLOMADO/A EN TRABALLO SOCIAL

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Santiago

Guía de titulación. Universidade de Vigo

Plano de estudos da Universidade de Vigo.

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 124.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 182-185.
29/06/2005 10:48 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

DIPLOMADO/A EN TERAPIA OCUPACIONAL

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de A Coruña.

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 117.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 3. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 152-153.
29/06/2005 10:29 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO EN SOCIOLOXÍA

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Perfil do/a titulado/a.

Universidade de A Coruña

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 123.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 180-181.
29/06/2005 22:30 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN QUÍMICA

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de A Coruña

Universidade de Vigo

Universidade de Santiago

Campus de Lugo (2º ciclo)

Perfil do/a titulado/a.

Máis información sobre a titulación

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 93.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 3. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 146-149.
29/06/2005 10:45 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A NAVAL, especialidade en Propulsión e Servizos do Buque.

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de A Coruña.

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 84-85.
29/06/2005 10:40 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

100% DE APROBADOS NA SELECTIVIDADE NO IES "GARCÍA BARBÓN"

45PICT1568.jpgTodos os alumnos e alumnas de 2º de Bacharelato do curso 2004/2005 aprobaron as Probas de Acceso á Universidade (selectividade) na convocatoria de Xuño.
As notas obtidas son moi altas.
Noraboa.
Máis información sobre os resultados da selectividade no xornal "La Voz de Galicia".
29/06/2005 11:42 #. ABAU No hay comentarios. Comentar.

DIPLOMADO/A EN NAVEGACIÓN MARÍTIMA

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de A Coruña.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 166-167.
30/06/2005 10:39 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

MESTRE/A, especialidade en Lingua Estranxeira.

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Vigo
Campus de Lugo


Campus de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 73.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 128-129.
30/06/2005 11:00 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO NAVAL, especialidade en Estruturas Mariñas

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de A Coruña

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 82-83.
30/06/2005 10:59 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

MESTRE/A, especialidade en Educación Primaria

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Universidade de A Coruña
Campus de Ourense

Campus de Pontevedra

Campus de Vigo
Campus de Santiago
Campus de Lugo
Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 89.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 126-127.

O NOVO MESTRE/A

30/06/2005 10:59 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

MESTRE/A, especialidade en Educación Musical

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Universidade de Santiago
Universidade de Vigo
Máis información
Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 82.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 124-125.
30/06/2005 10:51 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.


Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris