Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

LICENCIADO/A EN DOCUMENTACIÓN

Ensinanzas de só 2º ciclo

A súa duración é de dous anos e constan dun mínimo de 120 créditos. Accédese dende unha titulación de 1º ciclo ou cursando o 1º ciclo dunha titulación que capacite para o acceso. Accédese directamente dende: Diplomado/a en Biblioteconomía e Documentación.

Información xeral da web da Dirección Xeral de Universidades (Xunta de Galicia)

Universidade de A Coruña. Campus de Ferrol

Máis información sobre a titulación


Información do Departamento de Orientación
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 62-63.

Revista "Entre Estudiantes" nº 129. Páx. 26-27.

Outras informacións de interese.

- Documentalistas: expertos en gestionar y tratar la información

-Categorías profesionales en Biblioteconomía

-El profesional de la información

0 comentarios