Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)

No ano 1999, ponse en marcha a construcción do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) coa sinatura da Declaración de Boloña, o que conleva a homologación e homoxenización dos estudos universitarios en Europa.
A Universidade de Santiago de Compostela facilita unha interesante información en relación co Espazo Europeo de Educación Superior no que podemos consultar, entre outros temas, aspectos xerais, estructuración das titulacións, homologacións e convalidacións, sistema de créditos, suplemento europeo ao título e glosario.

O Espazo Europeo de Educación Superior na Universidade de Santiago de Compostela.
Espazo Europeo de Educación Superior da Universidade da Coruña
Espazo Europeo de Educación Superior da Universidade de Vigo

Para saber máis

Monográfico de Educaweb sobre O Espazo Europeo de Educación Superior

0 comentarios