Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA

FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA



       Ciclo de grao superior de Educación infantil.
       Ciclo de grao medio de Emerxencias sanitarias.

   Onde?
      CIFP Ánxel Casal - Monte Alto (A Coruña).
      Teléfono de información: 981 210 112.

   Prazo de presentación de solicitudes
      Do 12 ao 18 de novembro de 2010, ambos incluídos.

    Máis información
    Borrador da orde do 5 de novembro de 2010 pola que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional inicial polo réxime para as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial.

0 comentarios