Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS

RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS

PON EN VALOR A TÚA EXPERIENCIA PROFESIONAL

RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS

FINALIDADE

Facilitar ás persoas traballadoras a posibilidade de recoñecer e certificar a súa experiencia laboral e as aprendizaxes adquiridas por outras vías de formación.

DIRIXIDO A

Traballadores/as en activo ou desempregados/as.

IDADES

-         21 anos de idade para solicitar o recoñecemento  das unidades de competencia dos ciclos de grao superior.

-         - 19 anos de idade para solicitar o recoñecemento  das unidades de competencia dos ciclos de grao medio.

REQUISITOS

Acreditar unha experiencia laboral mínima de 3 anos completos nos últimos 15, relacionada coa unidade ou unidades de competencia das que se pretende o seu recoñecemento.

DOCUMENTACIÓN

Modelos de documentos en relación á acreditación de competencias
   
- Solicitude de inscrición (anexo III)
    - Modelo de declaración xurada (anexo VI)
    - Modelo de traxectoria formativa profesional (anexo VII)
    - Modelo de certificación de actividades desenvolvidas na empresa (anexo IX)


PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN

Consultar a páxina web que  se facilita.

PRAZO DE SOLICITUDES

Do 13 ao 23 de outubro de 2009

PROCEDEMENTO PARA O RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS

 

 

0 comentarios