Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

INFORMACIÓN SOBRE O MERCADO LABORAL

O Observatorio Ocupacional facilítanos información interesante sobre o mercado laboral. Cando temos que tomar unha decisión sobre o noso futuro profesional é convinte ter en conta as tendencias do mercado laboral e valorar os datos cuantitativos que se nos proporcionan.
Podemos localizar a situación no mercado laboral das distintas titulacións de Formación Profesional, da totalidade dos títulos universitarios e de outras titulacións.
Datos do Observatorio Ocupacional

1 comentario

cristina -

información sobre el mercado laboral en España
2006