Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

N O V I D A D E S

A información que se facilita sobre novas de interese no ámbito educativo en xeral e no relacionado coa orientación académica e profesional no Blog de Orientación está recollida no tema Novidades.

Neste tema, facilitamos información de actualidade sobre bolsas e axudas en prazo, oferta formativa do centro, prazas de residencia, cursos de Formación Ocupacional, outras novas relacionadas co Instituto e algunhas cuestións de interese educativo ou orientador actuais.

A nosa proposta -inicial- para traballar 2005/2006 de "Orientarse con internet"
Orientarse con internet no IES "García Barbón" 2005/2006.
Blog de Orientarse con internet no IES "García Barbón"

0 comentarios