Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

CONVOCADAS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DE CARNÉS PROFESIONAIS PARA TITULADOS DE F.P.

Carnés profesionais: convocatoria de probas


    - Orde do 2 de xullo de 2010

    - Máis información

ESPECIALIDADES CONVOCADAS

Instalador/ora de fontanaría.
Operador/ora industrial de caldeiras.
Instalador/ora frigorista.
Conservador/ora reparador/ora frigorista.
Certificado de cualificación individual en baixa tensión, categoría básica.
Certificado de cualificación individual en baixa tensión, categoría especialista.
Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.
Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A.
Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B.
Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C.
Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
Reparador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
Instalador/ora de liñas de alta tensión, categoría LAT1.

Instalador/ora de liñas de alta tensión, categoría LAT2.
Operador/ora de guindastre torre.
Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A.
Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

Prazo e lugar de presentación de solicitudes


O prazo comeza o 10 de xullo e remata o día 23 de xullo de 2010

0 comentarios