Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A DE OBRAS PÚBLICAS, especialidade de Transportes e Servizos Urbanos

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

Campus de Lugo

Máis información sobre a titulación

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación
VARIOS AUTORES (2006).Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Pax. 104-105.

0 comentarios