Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

LICENCIADO/A EN DEREITO

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de A Coruña
A Universidade de A Coruña ofrece as seguíntes "dobres titulacións":

Facultade de Dereito (A Coruña)
Dereito e Economía
Dereito e Administtración e Dirección de Empresas

Universidade de Vigo

Especialidade económica empresarial

Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 111.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 96-98.

Novidades

Os/as licenciados/as en Dereito deberán realizar unha proba final para poder exercer como abogados/as.

0 comentarios