Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

T I T U L A C I Ó N S

A información que se facilita sobre o conxunto das titulacións universitarias oficiais impartidas no sistema universitario de Galicia (SUG) no Blog de Orientación está recollida no tema Titulacións.

A estructura da información [para cada titulación universitaria] contempla recursos da web (información da Dirección Xeral de Universidades da Xunta de Galicia, datos das propias institucións universitarias e outras informacións variadas - e medios documentais do Departamento de Orientación (Revista "Entre Estudiantes" e referencias da colección "Elige tu futuro").

Complementariamente, podemos visitar [entre outras aportacións] información sobre a terminoloxía universitaria e sobre as titulacións non impartidas no sistema universitario de Galicia.

0 comentarios