Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

GUÍA DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA

GUÍA DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA A Guía de Orientación Universitaria (G.O.U.) é unha iniciativa da Universidade Autónoma e da Universidade Politécnica de Madrid. Podemos ler información sobre distintas carreiras e ESCOITAR a opinión de alumnos/as, profesores/as e investigadores/as.
No ámbito das Ciencias Experiemntais informa sobre: Bioloxía, Ciencias Ambientais, Física, Medicina, Matemáticas, Psicoloxía e Química.
Nas Ensinanzas Técnicas podemos documentarnos sobre: Arquitectura, Enxeñerías (Aeronáutica, Agrónoma, Camiños, Minas, Montes, Telecomunicacións, Industrial, Informática e Naval e Oceánica).
No ámbito das Ciencias Sociais e Xurídicas temos datos de: Administración e Dirección de Empresas, Ciencias da Información, dereito e Economía).
Para rematar, en Humanidades facilita información sobre: Filoloxía (Árabe e Islam, Clásica, Francesa, Hispánica e Inglesa), Filosofía, Xeografía, Historia e Historia da Arte.
Non deixes de visitar a web da Guía de Orientación Universitaria.

0 comentarios