Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A AGRÍCOLA, especialidade en Mecanización e Construccións Rurais.

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 98.

Revista "Entre Estudiantes" nº 129. Páx. 28-29.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 64-65.

0 comentarios