Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

CONVOCADAS PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE

CONVOCADAS PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE

CONVOCADAS PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE PARA ACCEDER ÁS ACCIÓNS FORMATIVAS DOS NOVOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE (NIVEL 2 E 3)

SOLICITUDE

Dirixida ao Instituto Galego das Cualificacións

REMATE DO PRAZO DE PRESENTACIÓN

28 DE SETEMBRO DE 2011

LUGAR DE CELEBRACIÓN

RECINTO FEIRAL DE SILLEDA

WEB DE REFERENCIA

http://traballoebenestar.xunta.es

NORMATIVA LEGAL

DOG, 5 de setembro de 2011

Para saber máis

Sobre certificados de profesionalidade e competencias clave (DOG, 4 de agosto de 2011)

COMPETENCIAS CLAVE -XUNTA DE GALICIA-

0 comentarios