Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

HÁBITOS E TÉCNICAS DE ESTUDO (3)

HÁBITOS  E  TÉCNICAS  DE  ESTUDO (3) Consellos sobre hábitos e técnicas de estudo.

Na primeira web que recomendamos, entre outros temas, podemos aprender a usar eficazmente o diccionario, consellos para mellorar a memoria, recomendacións sobre técnicas de síntese da información e pautas de estudo na casa.

Na segunda páxina seleccionada, dun formato máis entretido e visual, podemos ler consellos xerais sobre os máis eficaces hábitos e técnicas de estudo: pautas para tomar apuntes, elaborar traballos, realizar exposicións orais, aumentar e manter a motivación e a concentración, utilizar as posibilidades pedagóxicas do subliñado e os esquemas, mellorar o proceso de memorización, etc. A web facilita distintos exercicios e actividades prácticas.

0 comentarios