Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

ESTUDAR FORMACIÓN PROFESIONAL

ESTUDAR  FORMACIÓN  PROFESIONAL

ESTUDAR FORMACIÓN PROFESIONAL (Artigo da revista Consumer)

- Situación actual da Formación Profesional.

- Formación Profesional: ciclos formativos de grao medio.

- Formación Profesional: ciclos formativos de grao superior.

Oferta formativa da Formación Profesional Inicial en Galicia

 

Oferta formativa da Formación Profesional Inicial en centros sostidos con fondos públicos 2007-2008.

- Oferta clasificada por familia formativa e ciclo
- Oferta clasificada por provincia e concello

Oferta por modulos, dos ciclos da Formación Profesional Inicial en centros públicos 2007-2008.

- Oferta clasificada por familia formativa e ciclo
- Oferta clasificada por provincia e concello


Folletos informativos: centros onde se imparte a formación profesional inicial no curso 2007-2008, perfís profesionais (competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos, título que se obtén, acceso a outros estudos) e información dos centros educativos.
- Máis información

 

MÁIS INFORMACIÓN SOBRE CICLOS FORMATIVOS DO BLOG DE ORIENTACIÓN.

0 comentarios