Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

TITULACIÓNS UNIVERSITARIAS EUROPEAS

O Ministerio de Educación e Ciencia (MEC) rematou as propostas de directrices -preliminares- das primeiras titulacións adaptadas ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES).

As 22 titulacións universitarias son:

Filosofía  Linguas Modernas
 Psicoloxía
 Historia Economía Maxisterio (Educación Infantil)
 Historia da Arte
 Administración e Dirección de Empresas
 Maxisterio (Educación Primaria)
 Xeografía
Enxeñería Mecánica
 Dereito Enxeñería de Telecomunicacións
 Física Enxeñería Aeronáutica
 Matemáticas
 Xeoloxía Bioloxía Química
 Fisioterapia Medicina Enfermería
 

As novas titulacións universitarias.

O Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) no sistema universitario de Galiza .


0 comentarios