Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

50 PROFESIÓNS CON POUCAS MULLERES

50 PROFESIÓNS CON POUCAS MULLERES

Relación das 51 categorías profesionais

• Analistas de aplicacións e programadores/as informáticos/as de nivel medio
• Axentes de manobras ferroviarias
• Axustadores/as de máquinas de labrar madeira
• Bañista-socorrista
• Compositores/as, músicos/as e cantantes
• Condutores/as de autobuses
• Controladores/as de tráfico aéreo
• Detectives privados
• Dirección de departamento de operacións en empresas de comercio
• Dirección de organizacións empresariais, de sindicatos de traballadores/as e outras organizacións de interese socioeconómico
• Dirección doutros departamentos especializados
• Empregados/as de pompas fúnebres e embalsamadores/as
• Encargados/as en instalacións de procesamento de metais
• Encargado/a de operadores/as de maquinaria de movemento de terras e de materiais
• Encargado/a de operadores/as de máquinas para elaborar produtos alimenticios, bebidas e tabaco
• Encargo/a de operadores de máquinas para fabricar produtos químicos
• Ensambladores/as de produtos metálicos, de caucho e de plástico
• Físicos/as e astrónomos/as
• Mariñeiros/as de cuberta de barco e asimilados/as
• Mecánicos/as e axustadores/as de motores de avión
• Mergulladores/as
• Montadores/as de quipos electrónicos
• Montadores/as e empalmadores/as de cables
• Mozos/as de equipaxe e asimlados/as
• Músicos/as, cantantes e bailaríns/as de espectáculos en cabarés e similares
• Oficiais/oficialas maquinistas
• Operadores/as de equipos de filtración e separación de substancias químicas
• Operadores/as de maquinaria agrícola móbil
• Operadores/as de máquinas para elaborar té, café e cacao
• Operadores/as de máquinas para fabricar municións e explosivos
• Operadores/as de máquinas -ferramenta
• Operadores/as de máquinas para fabricar produtos farmacéuticos e cosméticos
• Operadores/as de máquinas para moer cereais e especias
• Operadores/as en instalacións de incineración, de tratamento de augas e outros operadores/as en plantas similares
• Operadores/as en instalacións de tratamento químico-térmico
• Operadores/as en instalacións de tratamento térmico de metais
• Outros diversos traballadores/as dos servizos de protección e seguridade
• Outros/as enxeñeiros/as superiores (excepto agropecuarios/as)
• Outros/as montadores/as e ensambladores/as
• Outros/as profesionais de nivel superior de informática
• Outros/as traballadores/as das obras estruturais de construción
• Outros/as traballadores/as diversos/as de acabado de construcións
• Pegadores/as
• Peóns/peoas de pesca
• Peóns/peoas de obras públicas e mantemento de estradas, presas e construcións similares
• Peóns/peoas forestais
• Peóns/peoas gandeiros/as
• Recolledores/as de lixo
• Traballadores/as cualificados/as por conta allea en actividades agropecuarias
• Taxadores/as e poxadores/as
• Xefes/as de equipo en instalacións de tratamento químico

0 comentarios