Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

FORMACIÓN MEDIANTE O USO DE INTERNET (e-learning)

A teleformación ou "e-learning" -formación mediante o uso de internet- permite aprender sen problemas de lugar ou horario e presenta unha crecente oferta educativa.
Coa pretensión de coñecer algo máis sobre a teleformación, as súas vantaxes, a fiabilidade da formación e a súa situación actual recomendamos a lectura do artigo da Revista Consumer.

Para saber máis
O crecemento da teleformación

0 comentarios