Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

Curso para 50 alumnos e alumnas de 2º de Bacharelato coas mellores cualificacións no curso 2010/2011

Nome do Curso

Entrar na Universidade. Encontro co ciencia, a cultura e a educación

Datas

5 e 9 de setembro de 2011

Lugar

IES Universidade Laboral de Ourense

Destinatarios

Alumnado que remata 2º de bacharelato con nota media igual ou superior a 8,5 puntos. Escolleranse os mellores 50 expedientes.

Prazo

Antes do día 30 de xuño de 2011

Financiamento

Tanto a matrícula como a estadía do alumnado é sen coste.

Documentación

Formulario de solicitude, certificado académico e copia validada do documento nacional de identidade.

Instruccións para participar no curso

 Solicitude para participar no curso.

0 comentarios