Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

BOLSAS E AXUDAS AO ESTUDO DE CARÁCTER XERAL PARA O CURSO 2007/2008 (M.E.C.)

BOLSAS E AXUDAS AO ESTUDO DE CARÁCTER XERAL PARA O CURSO 2007/2008 (M.E.C.)

PARA OS MOZOS E MOZAS DE BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRAO MEDIO E SUPERIOR E ENSINANZAS UNIVERSITARIAS -ENTRE OUTROS-

IMPRESO DE SOLICITUDE 

RECOMENDACIÓNS

INFORMACIÓN XERAL

REQUISITOS

CONSULTA DE BOLSAS E AXUDAS

 

B.O.E. (14 DE XULLO DE 2007)

DOCUMENTOS QUE HAI QUE ENGADIR CON CARÁCTER XERAL:

-FOTOCOPIAS DO D.N.I. DO SOLICITANTE E DOS OUTROS MEMBROS DA FAMILIA -MAIORES DE 14 ANOS-

-DOCUMENTO DA ENTIDADE BANCARIA NO QUE SE ANOTA O NÚMERO DE CONTA DO SOLICITANTE

- OUTRA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE SITUACIÓNS PARTICULARES

AS SOLICITUDES HAI QUE PRESENTALAS NOS CENTROS DOCENTES NOS QUE O ALUMNO/A VAI CURSAR OS SEUS ESTUDOS (2007/2008)

 

PRAZO: ATA O DÍA 31 DE OUTUBRO DE 2007

0 comentarios