Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

U N I V E R S I D A D E S

A información que se facilita sobre as Universidades [do sistema universitario galego e das novas de interese xeral relacionadas] no Blog de Orientación está recollida no tema Universidades.

Neste tema, as aportacións que se facilitan teñen un carácter máis heteroxéneo. Podemos ler sobre: o sistema universitario de Galicia (A Coruña , Santiago e Vigo ), informes sobre universidades, universidades do mundo, servizos de interese para o alumnado, residencias universitarias en Galicia , guía de universidades 2005/2006, o Espazo Europeo de Educación Superior, etc.

0 comentarios