Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

FAMILIAS PROFESIONAIS ELIXIDAS POLO ALUMNADO DE 2º DE BACHARELATO

FAMILIAS PROFESIONAIS ELIXIDAS POLO ALUMNADO DE 2º DE BACHARELATO

FAMILIAS PROFESIONAIS ELIXIDAS POLO ALUMNADO DE 2º DE BACHARELATO (Curso 2008/2009)

1.- Administración (13 alumnos/as interesados/as)

2.- Comercio e marketing  (12 alumnos/as interesados/as)

3.- Servizos socioculturais e a comunidade (11 alumnos/as interesados/as)

4.- Informática  (10 alumnos/as interesados/as)

5.- Mantemento de vehículos autopropulsados  (9  alumnos/as interesados/as)

6.- Hostalaría e turismo (5 alumnos/as interesados/as)

7.- Imaxe persoal (5 alumnos/as interesados/as)

OFERTA FORMATIVA DE FOMACIÓN PROFESIONAL INICIAL EN GALICIA

A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

0 comentarios