Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

I T I N E R A R I O S

ItIN 020E 020R 019Level AIMG_2569OpopSicle

 

Un dos temas nos que se estructura a información do Blog de Orientación ten relación co que chamamos Itinerarios. O tema "itinerarios" está estreitamente vinculado co tema "orientarse", polo que aconsellamos -sobre todo cando hai dúbidas na toma de decisións académicas e profesionais- visitar, en primeiro lugar, ORIENTARSE. Neste apartado ou tema, procuramos ofrecer, por unha banda, as alternativas formativas vinculadas ás titulacións oficiais:
Itinerarios formativos a partir de 4º de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)
Itinerarios formativos a partir dun Ciclo Formativo de Grao Medio
Itinerarios formativos a partir de 2º de Bacharelato
Itinerarios formativos a partir dun Ciclo Formativo de Grao Superior, e, por outra banda, distintas posibilidades instructivas que poderían ser de interese para o alumnado: por exemplo, opositar , estudar a distancia, outras profesións , formación mediante o uso de internet, aprender idiomas no estranxeiro, etc.

Para saber máis
Organigrama do sistema educativo
Títulos oficiais
Portal de Orientación do Ministerio de Educación
Portal de EDUCAWEB
Web de TODOESTUDIOS
Web de UNIVERSIA

0 comentarios