Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

I FEIRA DO EMPREGO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

I FEIRA DO EMPREGO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

O Concello de Santiago de Compostela, a través da Oficina de Promoción Económica e Emprego e en colaboración coas entidades asinantes do II Plan de Acción Local polo Emprego, organiza a I Feira do Emprego de Santiago de Compostela.

En que consiste a Feira?

Trátase dun punto de encontro entre empresas ofertantes de emprego e persoas demandantes de postos de traballo.

Obxectivos

Con esta iniciativa preténdese posibilitar un intercambio de información, contribuir a un mellor coñecemento do mercado laboral por parte de todos os axentes implicados e, en definitiva, facilitar os procesos de inserción laboral.

  • Facilitar o contacto entre empregadores/as e demandantes de emprego.
  • Transmitir información acerca dos perfis e competencias profesionais con máis demanda no mercado.
  • Proporcionar asesoramento sobre os procesos de búsqueda de emprego.
  • Difundir ofertas de emprego.
  • Facilitar os procesos de selección en base a un traballo previo de intermediación laboral.
  • Informar sobre as axudas á contratación, especialmente daqueles colectivos con maiores dificultades de inserción.
  • Crear liñas de actuación conxuntas entre empresas e entidades comprometidas co fomento de emprego.

0 comentarios