Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, especialidade en Construccións Civís

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de A Coruña

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 111.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 100-101.

0 comentarios