Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

ENXEÑEIRO/A DE MONTES

Ensinanzas de só 2º ciclo

A súa duración é de dous anos e constan dun mínimo de 120 créditos. Accédese dende unha titulación de 1º ciclo ou cursando o 1º ciclo dunha titulación que capacite para o acceso.

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Máis información sobre a titulación

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 90.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 188-191.

0 comentarios