Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

ESTUDOS ARTÍSTICOS E MUSICAIS

Os itinerarios académicos das Ensinanzas Artísticas e do Ensino Musical -asignatura pendente- son dúas alternativas formativas que debemos considerar. Para ter unha idea completa da oferta de Ensinanzas Artísticas, podemos entrar na web do Ministerio de Educación e Ciencia e consultar as ensinanzas de Música, Danza, Artes Plásticas e Deseño e Arte Dramática

Para saber máis
Estudar Arte dramática en Galicia
Oferta formativa de Artes Plásticas e Deseño en Galicia

Estudos Superiores de Deseño en Galicia

0 comentarios