Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS

Prazo de presentación: 26/03/2011 - 14/04/2011

  • Orde do 21 de marzo de 2011 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, de distintas familias profesionais.
  • Anexo III Solicitude de inscrición no proceso de avaliación e acreditación das competencias profesionais (en galego)
  • Anexo III Solicitude de inscrición no proceso de avaliación e acreditación das competencias profesionais (en castelán)
  • Anexo IV Modelo de declaración xurada
  • Anexo VI Modelo de certificación de actividades desenvolvidas na empresa
  • 1 comentario

    carmen -

    MOI INTERESANTE