Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

TERMINOLOXÍA UNIVERSITARIA (Titulacións universitarias)

Para poder entender de maneira plena a información sobre os distintos estudos universitarios é necesario coñecer a terminoloxía universitaria.
Por elo, nesta aportación se facilita a definición dos seguíntes termos: titulacións (oficiais e propias), créditos, tipos de materias (troncais, obrigatorias, optativas e de libre elección), ciclos (ensinanzas de 1º ciclo, de 1º e 2º ciclo, só de 2º ciclo e ensinanzas de 3º ciclo ou doutoramento) e, por último, acceso a segundos ciclos (pasarelas).
Visita a páxina da Dirección Xeral de Universidades.

0 comentarios