Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

INSERCIÓN LABORAL DOS TITULADOS/AS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN GALICIA

Inserción laboral das persoas tituladas de formación profesional

No momento de realizar a enquisa (maio de 2010), a situación laboral das persoas tituladas, que remataron estudos de formación profesional no curso 2007-2008 e do alumnado que rematou e superou a FCT no ano 2009 en Galicia é a seguinte:

           Situación laboral actual

                                                       Curso 2007-2008     FCT 2009
Traballando.                                           42,6 %               35,0 %
Buscando emprego.                                29,0 %               39,1 %
 Estudando.                                             27,0 %                24,2 %
 Outros: non traballa nin busca emprego.   1,5 %                  1,8 %
Táboa 1. Resultados globais da situación laboral actual

Comparando estes datos cos estudos de inserción laboral anteriores, obsérvase a diminución de titulados que están empregados, un aumento dos titulados en situación de busca de emprego e un aumento considerable dos titulados que continúan a formarse.

Outros estudos de inserción laboral dos titulados de Formación Profesional:

    - Inserción laboral titulados de FP que remataron no curso 2003-2004 (ano 2006)
    - Inserción laboral titulados de FP que remataron no curso 2004-2005 (ano 2007)
    - Inserción laboral titulados de FP que remataron no curso 2005-2006 (ano 2008)


 

NOVAS RELACIONADAS SOBRE O EMPREGO NA FORMACIÓN PROFESIONAL.

0 comentarios