Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

LICENCIADO/A EN PSICOPEDAGOXÍA

Ensinanzas de só 2º ciclo

A súa duración é de dous anos e constan dun mínimo de 120 créditos. Accédese dende unha titulación de 1º ciclo ou cursando o 1º ciclo dunha titulación que capacite para o acceso.

Información xeral da web da Dirección Xeral de Universidades (Xunta de Galicia)

Universidade de A Coruña

Universidade de Vigo

Universidade de Santiago

Máis información sobre a titulación

Información do Departamento de Orientación
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 151-153.

0 comentarios