Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

CONVOCATORIA PARA ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS

CONVOCADO PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA PROFESIONAL

TEXTO DA CONVOCATORIA NO DIARIO OFICIAL DE GALICIA

As competencias profesionais que serán avaliadas e acreditadas pertencen aos ciclos que se anotan a continuación:

- Ciclos Medios.-

1.- Xestión administrativa.

2.-Instalacións eléctricas e automáticas.

3.- Instalacións de telecomunicacións.

4.- Soldadura e caldeiraría.

5.- Cociña e gastronomía.

6.- Servizos en restauración.

7.- Aceites de oliva e viños.

8.- Carpintaría e moble.

9.- Emerxencias sanitarias.

10.- Farmacia e parafarmacia.

11.- Confección e moda.

12.- Electromecánica de vehículos automóbiles.

-Ciclos Superiores-

13.- Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica.

14.- Xestión de aloxamentos turísticos.

15.-Laboratorio de análise e control de calidade.

16.- Educación Infantil.

TEXTO DA CONVOCATORIA NO DIARIO OFICIAL DE GALICIA

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

16 DE XANEIRO AO 15 DE FEBREIRO DE 2012

0 comentarios