Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

Ourense é DUAL

𝐎𝐮𝐫𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐞́ 𝐃𝐔𝐀𝐋

A nova Formación Profesional xa está dispoñibel.

Máis real, máis práctico, máis profesional😎

¿E tí, qué vas facer?
 
#OurenseéDual 

#FP #formaciónprofesional  #Ourense
 
Consulta no teu centro máis próximo:
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel https://bit.ly/3yAkCof
IES Universidade Laboral https://bit.ly/3hGMbG5
IES García-Barbón http://www.edu.xunta.gal/centros/iesgarciabarbon/
IES Manuel Chamoso Lamas http://www.edu.xunta.gal/centros/ieschamosolamas/
CIFP A Farixa https://bit.ly/3f2MxoM
IES O Ribeiro http://www.edu.xunta.gal/centros/iesoribeiro
IES de Vilamarín http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdevilamarin/
CIFP Portovello https://bit.ly/3v7LzNE

0 comentarios