Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

INFORMACIÓN SOBRE CICLOS FORMATIVOS (FP) 2009/2010

Folletos informativos: centros onde se imparte a formación profesional inicial no curso 2009-2010, perfís profesionais (competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos, título que se obtén, acceso a outros estudos) e información dos centros educativos.(09-09-2009) 

 

Actividades físicas e deportivas

 

 

Administración e xestión

 

 

Agraria

 

 

Artes gráficas

 

 

Comercio e márketing

 

 

Edificación e obra civil

 

 

Electricidade e electrónica

 

 

Enerxía e auga

 

 

 

Fabricación mecánica

 

 

 

Hostalaría e turismo

 

 

 

Imaxe e son

 

 

 

Imaxe persoal

 

 

Industrias alimentarias

 

 

Informática e comunicacións

 

 

Instalación e mantemento

 

 

Madeira, moble e cortiza

 

 

Marítimo-pesqueiras

 

 

Química

 

 

Sanidade

 

 

Servizos socioculturais e á comunidade

 

 

Téxtil, confección e pel

 

 

Transporte e mantemento de vehículos

 

FONTE INFORMATIVA: Xunta de Galicia

 

0 comentarios