Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

ITINERARIOS A PARTIR DUN CICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR

Unha parte importante do alumnado que cursa un Ciclo de Grao Superior pretende integrarse no mundo laboral, sendo escasa a porcentaxe dos alumnos/as que prefiren continuar estudando. Para coñecer todas as posibilidades, podemos visitar os Itinerarios a partir dun Ciclo Formativo de Grao Superior

En todo caso, antes de tomar unha decisión é recomendable seguir unha serie de pasos ou factores a ter en conta

Unha páxina de obrigada visita para enterarse sobre Ciclos Formativos é a de Información sobre a Formación Profesional en Galicia

Na comarca de Verín tes moita información no Blog de Ciclos do IES "García Barbón"

Outras informacións de interese
Organigrama do sistema educativo
Títulos oficiais

0 comentarios