Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

20 PREGUNTAS SOBRE A REFORMA EUROPEA DOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS

20  PREGUNTAS  SOBRE  A REFORMA  EUROPEA  DOS TÍTULOS  UNIVERSITARIOS

O Espazo Europeo de Educación Superior (E.E.E.S) é un tema que xa temos tratado noutras ocasións, utilizando como fontes informativas as páxinas do Ministerio de Educación e Ciencia (MEC), das Universidades Galegas e a de Universia.

A referencia informativa que queremos recomendar: "20 preguntas sobre a reforma europea das titulacións universitarias" explica, dunha maneira sinxela e breve,   a nova estructura da ensinanzas universitarias (o prazo para ter listo o novo catálogo de titulacións remata en outubro de 2007) e as características xerais dos estudos de grao.

2 comentarios

Daniel -

Moitas grazas, unha vez máis.

Carlos -

Unha boa ligazón ;) recollerei esa información.
Un recolledor dalgunhas novas que se publican ao respecto: http://ietulla.usc.es:8080/blojsom/blog/carlos/

Tamén hai información relacionada en http://www.usc.es/eees