Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

ENXEÑERÍA DE TELECOMUNICACIÓNS

ENXEÑERÍA DE TELECOMUNICACIÓNS

Estudos universitarios preferidos polo alumnado de Bacharelato e algunhas fontes de información. Curso 2004/2005.

Nº 6.- ENXEÑERÍA DE TELECOMUNICACIÓNS (9 alumnos/as interesados/as)

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Perfil profesional do/a titulado/a.

Facultade de Telecomunicacións (Vigo).

Máis información sobre a titulación.

Outros recursos do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro.Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 208-211.

Outras informacións de interese:

As telecomunicacións en Galiza teñen unha taxa de desemprego de só o 6% .

ESTUDAR A TITULACIÓN FÓRA DE GALICIA 

1 comentario

paulo -

en cantos anos se saca mais ou menos???