Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

MESTRE/A, especialidade en Educación Física

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Universidade de A Coruña
Facultade de Educación. Campus de Pontevedra
Universidade de Santiago
Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 121.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 120-121.

0 comentarios