Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

CONOCADAS PROBAS DE ACCESO Á CICLOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR

RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan de xeito ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o ano 2013.

1.- PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS DE GRAO MEDIO

1.1.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

DO 25 DE FEBREIRO AO 8 DE MARZO DE 2013

1.2.- DATA DA PROBA: 23 DE MAIO DE 2013

9.00 HORAS: PRESENTACIÓN

DE 10.00 ÁS 13.00 HORAS: PARTE MATEMÁTICA E PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA

DE 16.00 ÁS 18.00 HORAS: PARTE CIENTÍFICO-TÉCNICA


2.- PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS DE GRAO SUPERIOR

2.1.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

DO 28 DE XANEIRO AO 8 DE FEBREIRO DE 2013

2.2.- DATA DA PROBA: 25 DE ABRIL DE 2013

9.00 HORAS: PRESENTACIÓN

DAS 10.15 ÁS 13.30  HORAS: MATEMÁTICAS, LINGUA GALEGA E LINGUA CASTELÁ

DAS 16.00 ÁS 18.30 HORAS: MATERIAS ESPECÍFICAS

0 comentarios