Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Julio de 2005.

MESTRE/A, especialidade en Educación Física

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Universidade de A Coruña
Facultade de Educación. Campus de Pontevedra
Universidade de Santiago
Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 121.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 120-121.
01/07/2005 09:57 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

MESTRE/A, especialidade en Educación Especial

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Universidade de Vigo
Máis información
Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 109.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 118-119.
01/07/2005 09:41 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

MESTRE/A, especialidade en Audición e Linguaxe

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Universidade de A Coruña.
Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 116-117.
01/07/2005 09:43 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN MATEMÁTICAS

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Universidade de Santiago
Perfil do/a titulado/a.
Máis información sobre a titulación

Saídas laborais dos estudos de Matemáticas (Consumer)


Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 82.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 3. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 118-120.

01/07/2005 09:45 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

DIPLOMADO/A EN MÁQUINAS NAVAIS

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Universidade de A Coruña.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 160-161.
01/07/2005 09:46 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN FILOLOXÍA GALEGA

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de A Coruña

Universidade de Vigo

Universidade de Santiago

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 2. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 84-85.
04/07/2005 10:37 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

DIPLOMADO/A EN LOGOPEDIA

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de A Coruña

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 97.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 13 Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 114-115.
04/07/2005 10:37 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN HUMANIDADES

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de A Coruña

Universidade de Santiago. Campus de Lugo

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 95.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 2. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 130-132.
04/07/2005 10:48 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN HISTORIA DA ARTE

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Máis información sobre a titulación

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 77.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 2. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 121-123.
04/07/2005 10:40 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

GUÍA UNIVERSIDADES 2005-2006.

A primeira guía oficial de titulacións universitarias de España.
O catálogo trata de proporcionar ós futuros universitarios/as toda a información sobre as 140 carreiras que se poden cursar na actualidade.
O documento aporta información pormenorizada sobre a historia da Universidade, aspectos docentes, investigación, instalacións e servizos, notas de corte, anos de duración das titulacións, créditos, pasarelas, número de prazas e campus nos que se imparten os estudos, entre outros datos.
A guía é unha iniciativa da Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), o Ministerio de Educación e o portal Universia.es.
Entrar na "Guía de Universidades. Catálogo Oficial de Titulacións".
04/07/2005 21:47 #. UNIVERSIDADES No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN, especialidade en Son e Imaxe

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Vigo.

Máis información

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 216-217.

Outras informacións de potencial interese.

As telecomunicacións en Galiza teñen unha taxa de desemprego de só o 6%.

05/07/2005 10:04 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN FISICA

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Santiago

Universidade de Vigo

Perfil do/a titulado/a.

Máis información sobre a titulación

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 3. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 94-96.
05/07/2005 10:06 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de A Coruña.

Facultade de Ciencias da Comunicación

Universidade de Vigo

Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 75.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 80-82.

05/07/2005 10:24 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, especialidade en Construccións Civís

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de A Coruña

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 111.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 100-101.
05/07/2005 17:46 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN FILOLOXÍA ROMÁNICA

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 2. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 96-97.
05/07/2005 10:22 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL, especialidade en Mecánica.

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Perfil do/a titulado/a.

Universidade de Vigo

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 117.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 136-137.
05/07/2005 12:12 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL, especialidade en Química Industrial.

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Universidade de Vigo

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 105.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 138-139.
05/07/2005 12:21 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

20070722173509-electricidade.jpg


Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009

Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

Outros recursos do Departamento de Orientación:
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx.78-84.
Revista “Entre Estudiantes” nº 98, 114 e 115.

Información complementaria que recomendamos.

Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
Demanda de titulados de Formación Profesional
O emprego e a xuventude galega.

06/07/2005 13:31 #. CICLOS FORMATIVOS No hay comentarios. Comentar.

FAMILIA PROFESIONAL DE FABRICACIÓN MECÁNICA

20070722173606-fmecanica.jpg


Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009


Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

Outros recursos do Departamento de Orientación:
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx.86-96.
Revista “Entre Estudiantes” nº 89 e 101.

Información complementaria que recomendamos.

Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
Demanda de titulados de Formación Profesional
O emprego e a xuventude galega.

06/07/2005 13:30 #. CICLOS FORMATIVOS No hay comentarios. Comentar.

FAMILIA PROFESIONAL DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

20070722173638-alimentaria.jpg


Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009

Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

Outros recursos do Departamento de Orientación:
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx.114-122.
Revista “Entre Estudiantes” nº 86.

Información complementaria que recomendamos.

Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
Demanda de titulados de Formación Profesional
O emprego e a xuventude galega.

06/07/2005 13:30 #. CICLOS FORMATIVOS No hay comentarios. Comentar.

FAMILIA PROFESIONAL DE IMAXE PERSOAL

20070722173712-imaxepersoal.jpg

Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009

Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

Outros recursos do Departamento de Orientación:
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx.108-113.
Revista “Entre Estudiantes” nº 91, 102 e 126.

Información complementaria que recomendamos.

Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
Demanda de titulados de Formación Profesional
O emprego e a xuventude galega.

06/07/2005 13:29 #. CICLOS FORMATIVOS Hay 1 comentario.

FAMILIA PROFESIONAL DE MADEIRA E MOBLE

20070722173751-moble.jpg


Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009

Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

Outros recursos do Departamento de Orientación:
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 128-133.
Revista “Entre Estudiantes” nº 97.

Información complementaria que recomendamos.

Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
Demanda de titulados de Formación Profesional
O emprego e a xuventude galega.

07/07/2005 13:28 #. CICLOS FORMATIVOS No hay comentarios. Comentar.

FAMILIA PROFESIONAL DE ACTIVIDADES MARÍTIMO PESQUEIRAS

20070722173836-maritimas.jpg

Oferta formativa de Formativa de Formación Profesional 2008/2009

Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

Outros recursos do Departamento de Orientación:
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 40-47.
Revista “Entre Estudiantes” nº 122.

Información complementaria que recomendamos.

Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
Demanda de titulados de Formación Profesional
O emprego e a xuventude galega.

07/07/2005 13:27 #. CICLOS FORMATIVOS No hay comentarios. Comentar.

FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA

20070722173911-quimica.jpg

Oferta de Formación Profesional 2008/2009

Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

Outros recursos do Departamento de Orientación:
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 148-159.
Revista “Entre Estudiantes” nº 106 e 108.

Información complementaria que recomendamos.

Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
Demanda de titulados de Formación Profesional
O emprego e a xuventude galega.

07/07/2005 13:26 #. CICLOS FORMATIVOS No hay comentarios. Comentar.

FAMILIA PROFESIONAL DE TEXTIL, CONFECCIÓN E PEL

20070722173938-textil.jpg


Oferta de Formación Profesional 2008/2009

Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

Outros recursos do Departamento de Orientación:
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 180-191.
Revista “Entre Estudiantes” nº 110.

Información complementaria que recomendamos.

Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
Demanda de titulados de Formación Profesional
O emprego e a xuventude galega.

07/07/2005 13:26 #. CICLOS FORMATIVOS No hay comentarios. Comentar.

REFLEXIÓNS DO ALUMANDO DE 1º DE BACHARELATO (CURSO 2004/2005).

unha.gifAs distintas reflexións seleccionadas sobre a transición que se produce no alumnado de 4º de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) ó 1º curso de Bacharelato -despois de pasar o primeiro trimestre do curso 2004/2005- poderían servir de guía para os novos/as alumnos/as. Por elo, aquí se facilita unha das reflexións.
08/07/2005 10:52 #. ESTUDAR BEN No hay comentarios. Comentar.

REFLEXIÓN DUN ALUMNO/A DE 1º DE BACHARELATO (CURSO 2004/2005)

eu.jpgConsellos do alumnado de 1º de Bacharelato para os adolescentes que se deciden a cursar un Bacharelato.
11/07/2005 17:39 #. ESTUDAR BEN Hay 3 comentarios.

REFLEXIÓN DOUTRO/A ALUMNO/A DE 1º DE BACHARELATO (CURSO 2004/2005)

OUTRA.jpgOutra reflexión para ter en conta. Abrindo portas.
12/07/2005 23:58 #. ESTUDAR BEN No hay comentarios. Comentar.

UNHA REFLEXIÓN MÁIS DO ALUMNADO DE 1º DE BACHARELATO (CURSO 2004/2005)

TRES.gifEngadimos unha reflexión máis. Os cambios de 4º de Educación Secundaria Obrigatoria
para 1º de Bacharelato.
13/07/2005 11:12 #. ESTUDAR BEN No hay comentarios. Comentar.

Calculadora Científica Google

Unha axuda para a asignatura de Matemáticas. Para saber máis, visita a CALCULADORA CIENTÍFICA.
Unha exemplificación dalgún dos usos da calculadora podemos lelos no blog de Adelat.org.
14/07/2005 20:30 #. ESTUDAR BEN No hay comentarios. Comentar.


Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris