Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Agosto de 2005.

RECURSOS DIDÁCTICOS DE INTERESE

A páxina web PROFES.NET facilita unha manchea de recursos didácticos que poden ser de utilidade no traballo docente. Nesta ocasión queremos recomendar materiais pedagóxicos específicos para distintas asignaturas de 1º e 2º de Bacharelato.
En primeiro lugar, os materiais didácticos para distintas asignaturas de 1º de Bacharelato.
En segundo lugar, os recursos pedagóxicos para distintas asignaturas de 2º de Bacharelato.
02/08/2005 20:29 #. ESTUDAR BEN No hay comentarios. Comentar.

ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)

No ano 1999, ponse en marcha a construcción do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) coa sinatura da Declaración de Boloña, o que conleva a homologación e homoxenización dos estudos universitarios en Europa.
A Universidade de Santiago de Compostela facilita unha interesante información en relación co Espazo Europeo de Educación Superior no que podemos consultar, entre outros temas, aspectos xerais, estructuración das titulacións, homologacións e convalidacións, sistema de créditos, suplemento europeo ao título e glosario.

O Espazo Europeo de Educación Superior na Universidade de Santiago de Compostela.
Espazo Europeo de Educación Superior da Universidade da Coruña
Espazo Europeo de Educación Superior da Universidade de Vigo

Para saber máis

Monográfico de Educaweb sobre O Espazo Europeo de Educación Superior
03/08/2005 21:48 #. UNIVERSIDADES No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN FARMACIA

Exclusivamente para o alumnado que cursou o Bacharelato de Ciencias da Saúde

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 3. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 88-91.
05/08/2005 11:40 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

DIPLOMADO/A EN FISIOTERAPIA

Exclusivamente para o alumnado que cursou o Bacharelato de Ciencias da Saúde

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Estudos de Fisioterapia na Universidade de A Coruña.

Estudos de Fisioterapia en Pontevedra

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 3. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 100-103.

Outras aportacións que poderían interesarche:

Titulacións con máis saída laboral en Castela-A Mancha.

08/08/2005 16:44 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN ODONTOLOXÍA

Exclusivamente para o alumnado que cursou o Bacharelato de Ciencias da Saúde

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Estudos de Odontoloxía na Universidade de Santiago

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 3. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 130-133.

Revista "Entre Estudiantes" nº 129. Páx. 16-22.

10/08/2005 10:51 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

DIPLOMADO/A EN PODOLOXÍA

Exclusivamente para o alumnado que cursou o Bacharelato de Ciencias da Saúde

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Estudos de Podoloxía en Ferrol. Universidade de A Coruña.

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 3. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 140-142.
11/08/2005 11:52 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN VETERINARIA

Exclusivamente para o alumnado que cursou o Bacharelato de Ciencias da Saúde

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Estudos de Veterinaria en Lugo

Perfil do/a titulado/a.

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes Nº 109.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 3. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 156-158.
12/08/2005 08:53 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

TERMINOLOXÍA UNIVERSITARIA (Titulacións universitarias)

Para poder entender de maneira plena a información sobre os distintos estudos universitarios é necesario coñecer a terminoloxía universitaria.
Por elo, nesta aportación se facilita a definición dos seguíntes termos: titulacións (oficiais e propias), créditos, tipos de materias (troncais, obrigatorias, optativas e de libre elección), ciclos (ensinanzas de 1º ciclo, de 1º e 2º ciclo, só de 2º ciclo e ensinanzas de 3º ciclo ou doutoramento) e, por último, acceso a segundos ciclos (pasarelas).
Visita a páxina da Dirección Xeral de Universidades.
17/08/2005 11:02 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN CIENCIA E TECNOLOXÍA DOS ALIMENTOS

Ensinanzas de só 2ºciclo

A súa duración é de dous anos e constan dun mínimo de 120 créditos. Accédese dende unha titulación de 1º ciclo ou cursando o 1º ciclo dunha titulación que capacite para o acceso.

Información da web da Dirección Xeral de Universidades (Xunta de Galicia)
Universidade de Santiago de Compostela. Campus de Lugo

Facultade de Ciencias. Campus de Lugo

Universidade de Vigo. Campus de Ourense

Máis información sobre a titulación

Información do Departamento de Orientación
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 3. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 36-37.
18/08/2005 20:41 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A EN AUTOMÁTICA E ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Ensinanzas de só 2º ciclo

A súa duración é de dous anos e constan dun mínimo de 120 créditos. Accédese dende unha titulación de 1º ciclo ou cursando o 1º ciclo dunha titulación que capacite para o acceso.

Información xeral da web da Dirección Xeral de Universidades (Xunta de Galicia)

Universidade de Vigo

Web da Escola Técnica Superior

Máis información sobre a titulación

Información do Departamento de Orientación
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 110-113.
19/08/2005 13:33 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

Ensinanzas de só 2º ciclo

A súa duración é de dous anos e constan dun mínimo de 120 créditos. Accédese dende unha titulación de 1º ciclo ou cursando o 1º ciclo dunha titulación que capacite para o acceso.


Información xeral da web da Dirección Xeral de Universidades (Xunta de Galicia)

Universidade de Vigo

Web da Escola Técnica Superior

Máis información sobre a titulación

Información do Departamento de Orientación
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 130-131.
19/08/2005 13:32 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ESTUDAR IDIOMAS NO ESTRANXEIRO

Ter un dominio pleno dun idioma estranxeiro (por exemplo,o inglés) require dunha práctica linguïstica intensiva. Para axudar na toma de decisións sobre a mellor opción, queremos recomendar a lectura do seguinte traballo.
Pautas e recomendacións para estudar idiomas no estranxeiro.
Monográfico de EDUCAWEB (2002)
Monográfico de EDUCAWEB (2001)
Outras informacións de interese
Os idiomas, asignatura pendente
22/08/2005 12:50 #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

EDUCACIÓN A DISTANCIA

A educación a distancia pode ser unha opción formativa interesante. Para coñecer as súas características máis importantes e as súas opcións ou itinerarios vamos propoñer algunhas lecturas.
En primeiro lugar, dous informes breves e claros da REVISTA CONSUMER.
1º Informe da Revista Consumer
2º Informe da Revista Consumer

Para saber máis: oferta en Galicia
Bacharelato a distancia.
22/08/2005 14:10 #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN MÁQUINAS NAVAIS

Ensinanzas de só 2º ciclo

A súa duración é de dous anos e constan dun mínimo de 120 créditos. Accédese dende unha titulación de 1º ciclo ou cursando o 1º ciclo dunha titulación que capacite para o acceso.

Información xeral da Dirección Xeral de Universidades (Xunta de Galicia)

Universidade de A Coruña

Información do Departamento de Orientación
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 162-163.
23/08/2005 11:43 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN NÁUTICA E TRANSPORTE MARÍTIMO

Ensinanzas de só 2º ciclo

A súa duración é de dous anos e constan dun mínimo de 120 créditos. Accédese dende unha titulación de 1º ciclo ou cursando o 1º ciclo dunha titulación que capacite para o acceso.

Información xeral da Dirección Xeral de Universidades (Xunta de Galicia)

Universidade de A Coruña

Información do Departamento de Orientación
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 164-165.
23/08/2005 11:43 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN DOCUMENTACIÓN

Ensinanzas de só 2º ciclo

A súa duración é de dous anos e constan dun mínimo de 120 créditos. Accédese dende unha titulación de 1º ciclo ou cursando o 1º ciclo dunha titulación que capacite para o acceso. Accédese directamente dende: Diplomado/a en Biblioteconomía e Documentación.

Información xeral da web da Dirección Xeral de Universidades (Xunta de Galicia)

Universidade de A Coruña. Campus de Ferrol

Máis información sobre a titulación


Información do Departamento de Orientación
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 62-63.

Revista "Entre Estudiantes" nº 129. Páx. 26-27.

Outras informacións de interese.

- Documentalistas: expertos en gestionar y tratar la información

-Categorías profesionales en Biblioteconomía

-El profesional de la información

24/08/2005 12:12 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

LICENCIADO/A EN PSICOPEDAGOXÍA

Ensinanzas de só 2º ciclo

A súa duración é de dous anos e constan dun mínimo de 120 créditos. Accédese dende unha titulación de 1º ciclo ou cursando o 1º ciclo dunha titulación que capacite para o acceso.

Información xeral da web da Dirección Xeral de Universidades (Xunta de Galicia)

Universidade de A Coruña

Universidade de Vigo

Universidade de Santiago

Máis información sobre a titulación

Información do Departamento de Orientación
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 151-153.
24/08/2005 12:14 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A DE OBRAS PÚBLICAS, especialidade de Transportes e Servizos Urbanos

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

Campus de Lugo

Máis información sobre a titulación

Outras fontes informativas do Departamento de Orientación
VARIOS AUTORES (2006).Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Pax. 104-105.
24/08/2005 17:44 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

SERVIZOS DE INTERESE PARA UNIVERSITARIOS/AS

Nesta páxina que recomendamos na parte inferior, podemos informarnos sobre distintas cuestións vinculadas ó mundo dos servizos para universitarios: deportes, servizos internacionais, cultura, vivenda e residencias, bolsas de emprego, inscricións/matrícula, transporte, formación (idiomas e informática), cursos/congresos,etc.
Servizos de interese para os estudantes universitarios

Servizos para o alumnado das distintas universidades galegas

Servizos da Universidade de A Coruña

Servizos da Universidade de Santiago
Futuros estudantes da USC

Servizos da Universidade de Vigo
25/08/2005 13:32 #. UNIVERSIDADES No hay comentarios. Comentar.

AS NOVAS PROFESIÓNS

As carreiras e profesións con máis futuro

Unha parte importante dos adolescentes, independentemente dos estudos que queiran realizar, sempre preguntan sobre as potenciais saídas laborais que ten a formación académica elexida.
Para procurar axudar á mocidade na súa toma de decisións -no cambiante e difícil mundo laboral- recomendamos a lectura deste artigo sobre as novas profesións e as carreiras e profesións con máis futuro.

Para saber máis:
Sobre as novas profesións en EDUCAWEB
Guía de novas profesións de EDUCAWEB
25/08/2005 18:57 #. EMPREGO No hay comentarios. Comentar.

OUTRAS PROFESIÓNS

Unha parte dos estudantes elixen opcións académicas e/ou profesionais que os levan a realizar estudos universitarios ou ben a cursar a Formación Profesional Específica.
Existen outras opcións formativas "non reguladas" que deben ser coñecidas e valoradas -por exemplo, piloto, guionista de cine, radio e televisión, modelo, anticuario, grafólogo/a, bombeiro/a, etc-. Para coñecer unha parte das "outras profesións" tes que visitar OUTRAS PROFESIÓNS
25/08/2005 11:35 #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

TITULACIÓNS NON IMPARTIDAS NO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

O blog de Orientación facilita información sobre o conxunto das titulacións oficiais do Sistema Universitario de Galicia, pero non informa das titulacións que non se imparten nas tres Universidades Galegas.
Por elo, consideramos necesario recomendar outras alternativas informativas en internet que den conta do conxunto das titulacións oficiais.

Mapa de universidades
Catálogo de títulos universitarios oficiais (OS QUE SE IMPARTEN E OS QUE NON SE IMPARTEN)

BUSCADOR DE ESTUDOS DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL -UNIVERSIA-
26/08/2005 11:19 #. TITULACIÓNS Hay 2 comentarios.

PREPARAR UNHA OPOSICIÓN

Unha das posibles saídas laborais -moi frecuente na provincia de Ourense- pode ser a de preparar unha oposición. Por elo, antes de tomar a decisión, parece convinte ter en conta as recomendacións que se anotan neste artigo da Revista Consumer.
Recomendacións xerais para preparar unha oposición
Emprego público

Para saber máis.
Información sobre oposicións e emprego da Rede de Información e Documentación Xuvenil da Xunta de Galicia
Páxina de información sobre oposicións Portal do opositor Academia Postal
26/08/2005 12:35 #. ITINERARIOS Hay 7 comentarios.

DIRECTORIO MUNDIAL DE UNIVERSIDADES

Para facerse unha idea das moitas Universidades existentes no mundo,temos que visitar o DIRECTORIO MUNDIAL DE UNIVERSIDADES

Si o que nos interesa é coñecer a realidade universitaria española, temos que ir a Universidades de España

Outras alternativas informativas sobre as Universidades do mundo son Universidades do mundo (Portal Universia) e
Universidades do mundo (Web BRAINTRACK)

Para saber máis
Recursos da Universidade de Sevilla
26/08/2005 23:19 #. UNIVERSIDADES No hay comentarios. Comentar.

O ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO PORTAL "UNIVERSIA"

Dentro das múltiples fontes informativas que existen en internet sobre a Universidade, o portal especializado UNIVERSIA constitúe un referente a ter en conta.
Un dos temas de máis actualidade no ámbito da planificación dos estudos universitarios é, sen lugar a dubidas, a Reforma do Espazo Europeo de Educación Superior.
Para ter unha completa información sobre o que implica a Reforma Universitaria (documentos, disposicións legais, institucións universitarias implicadas, organismos europeos e novas de interese) temos que consultar a web do Espazo Europeo de Educación Superior de UNIVERSIA.
29/08/2005 20:43 #. UNIVERSIDADES No hay comentarios. Comentar.

O ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (MINISTERIO DE EDUCACIÓN E CIENCIA)

Unha referencia informativa de obrigada visita -en todo o relacionado coa educación nos seus distintos niveis- é a do Ministerio de Educación e Ciencia (MEC). No caso que nos ocupa -O Espazo Europeo de Educación Superior- a páxina web do MEC permítenos coñecer a orixe, obxectivos e accións desenvoltas nestes útimos anos e as propostas que se van xerando, polo que é recomendable entrar na páxina do Espazo Europeo de Educación Superior do M.E.C.
29/08/2005 20:42 #. UNIVERSIDADES No hay comentarios. Comentar.

FORMACIÓN MEDIANTE O USO DE INTERNET (e-learning)

A teleformación ou "e-learning" -formación mediante o uso de internet- permite aprender sen problemas de lugar ou horario e presenta unha crecente oferta educativa.
Coa pretensión de coñecer algo máis sobre a teleformación, as súas vantaxes, a fiabilidade da formación e a súa situación actual recomendamos a lectura do artigo da Revista Consumer.

Para saber máis
O crecemento da teleformación
30/08/2005 17:01 #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

INFORME SOBRE UNIVERSIDADES DO XORNAL "EL MUNDO"

O xornal "EL Mundo" realiza un estudo sobre as 50 titulacións más demandadas, e, despois da aplicación dunha serie de indicadores, plantexa unha serie de recomendacións en relación coas institucións universitarias máis recomendables. Informe sobre titulacións universitarias de "EL MUNDO"

Para saber máis
Ranking de Universidades
30/08/2005 16:57 #. UNIVERSIDADES No hay comentarios. Comentar.

BUSCADOR DE NOTAS DE CORTE

Unha vez que xa tes superada a selectividade e decidiches o que queres estudar, é posible que teñas preocupación por saber si a titulación que queres cursar non precisa dunha nota de corte alta ou moi alta. No sistema universitario de Galicia, a páxina de referencia imprescincible é a da Comisión InterUniversitaria de Galicia (CIUG)

Si a túa meta é estudar fóra de Galicia, podes coñecer as distintas notas de corte -incluidas as de Galicia- no buscador de notas de corte
30/08/2005 18:23 #. ABAU No hay comentarios. Comentar.

INFORMACIÓN SOBRE O MERCADO LABORAL

O Observatorio Ocupacional facilítanos información interesante sobre o mercado laboral. Cando temos que tomar unha decisión sobre o noso futuro profesional é convinte ter en conta as tendencias do mercado laboral e valorar os datos cuantitativos que se nos proporcionan.
Podemos localizar a situación no mercado laboral das distintas titulacións de Formación Profesional, da totalidade dos títulos universitarios e de outras titulacións.
Datos do Observatorio Ocupacional
31/08/2005 12:23 #. EMPREGO Hay 1 comentario.

A TÚA OPINIÓN CONTA (2º DE BACHARELATO)

A túa opinión conta: consellos do alumnado de 2º de Bacharelato

A experiencia acumulada na súa ampla traxectoria académica posibilita que o alumnado de 2º de Bacharelato poida dar algúns consellos para os adolescentes que comezan 1º de Bacharelato.

Os consellos e recomendacións que se queiran realizar poden ser de tipo escolar (escolla da modalidade de Bacharelato, dificultade das asignaturas, hábitos de estudo, etc), relacionados coa orientación académica (razóns que teñen para querer cursar determinados estudos, plans de futuro, dificultades, etc) ou calquera outra aportación que se considere de potencial interese.

Grazas pola túa colaboración.
Para redactar o teu consello visita o apartado que hai reservado no blog para COMENTAR.
31/08/2005 18:38 #. AXUDAS E BOLSAS No hay comentarios. Comentar.

A TÚA OPINIÓN CONTA (1º DE BACHARELATO)

A túa opinión conta: consellos do alumnado de 1º de Bacharelato

O alumnado de 1º de Bacharelato pode dar os seus consellos e recomendacións para os adolescentes de 4º de Educación Secundaria Obrigatoria.

Os consellos e recomendacións que se queiran realizar poden ser de tipo escolar (escolla da modalidade de Bacharelato, dificultade das asignaturas, hábitos de estudo, etc), relacionados coa orientación académica (razóns que teñen para querer cursar determinados estudos, plans de futuro, dificultades, etc) ou calquera outra aportación que se considere de potencial interese.

Grazas pola túa colaboración.
Para redactar o teu consello visita o apartado que tes reservado no blog para COMENTAR.
31/08/2005 18:40 #. AXUDAS E BOLSAS No hay comentarios. Comentar.

A TÚA OPINIÓN CONTA (CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO)

A túa opinión conta: consellos do alumnado de Ciclos Formativos de Grao Medio

O alumnado de Ciclos Formativos de Grao Medio pode dar os seus consellos e recomendacións para os adolescentes de 4º de Educación Secundaria Obrigatoria.

Os consellos e recomendacións que se queiran realizar poden ser de tipo escolar (escolla do Ciclo Formativo, dificultade dos módulos formativos, hábitos de estudo, etc), relacionados coa orientación académica (razóns que teñen para querer cursar Formación Profesional, plans de futuro, dificultades, etc) ou calquera outra aportación que se considere de potencial interese.

Grazas pola túa colaboración.
Para redactar o teu consello visita o apartado que tes reservado no blog para COMENTAR.
31/08/2005 18:41 #. AXUDAS E BOLSAS No hay comentarios. Comentar.

A TÚA OPINIÓN CONTA (ALUMNADO DE 4º DE ESO)

A túa opinión conta: consellos do alumnado de 4º de Educación Secundaria Obrigatoria

O alumnado de 4º de Educación Secundaria Obrigatoria pode dar os seus consellos e recomendacións para os adolescentes de 3º de Educación Secundaria Obrigatoria.

Os consellos e recomendacións que se queiran realizar poden ser de tipo escolar (dificultade e/ou facilidade das distintas asignaturas, profesorado, compañeiros/as, hábitos de estudo, etc), relacionados coa orientación académica (plans de futuro, preferencias e intereses profesionais, información sobre estudos e saídas laborais, etc) ou calquera outra aportación que se considere de potencial interese.

Grazas pola túa colaboración.
Para redactar o teu consello visita o apartado que tes reservado no blog para COMENTAR.
31/08/2005 18:43 #. AXUDAS E BOLSAS Hay 1 comentario.

A TÚA OPINIÓN CONTA: ORIENTACIÓNS DA EXPERIENCIA

20051231122131-75ies.jpgQueremos pedirche a túa participación, colaboración e opinión na Guía de Información Académica e Profesional. Estamos seguros de que a túa experiencia académica e/ou profesional pode axudar a outras persoas a tomar decisións máis axeitadas sobre os seu futuro.

Os estudantes dos primeiros cursos (universitarios/as e de Ciclos de Grao Superior),os/as titulados/as recentes (universitarios/as e de Ciclos Formativos de Grao Superior),os profesionais dos distintos sectores productivos, as familias, as persoas interesadas poden opinar nos espazos correspondentes das distintas titulacións ou familias profesionais, no apartado que no blog se reserva para COMENTAR.

Nos dous casos –universitarios e alumnado de Ciclos de Grao Superior- tedes que pensar no voso/a receptor: o alumnado de 2º de Bacharelato.

Os vosos consellos e recomendacións poden ter relación con temas académicos (Bacharelato realizado, estudos seleccionados, satisfacción persoal, etc) ou calquera outra cuestión de potencial interese.

1.- Consellos entre alumnos/as: de adolescentes de 2º de Bacharelato para mozos/as de 1º de Bacharelato.

2.- Consellos entre alumnos/as: de adolescentes de 1º de Bacharelato para mozos/as de 4º de ESO.

3.- Consellos entre alumnos/as: de adolescentes de Ciclos Formativos de Grao Medio para mozos/as de 4º de ESO.

4.- Consellos entre alumnos/as: de mozos/as de 4º de ESO para adolescentes de 3º de ESO.

Grazas pola túa colaboración.
Para redactar o teu consello visita o apartado que tes reservado no blog para COMENTAR.
31/08/2005 19:11 #. AXUDAS E BOLSAS No hay comentarios. Comentar.


Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris