Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Abril de 2005.

ANÁLISE DO EMPREGO UNIVERSITARIO 2004

imageswemprego.jpgCARREIRAS DO ÁMBITO DA CONSTRUCCIÓN
O peso das titulacións do ámbito da construcción no conxunto do emprego cualificado no ano 2004 foi do 14,51%.
As titulacións máis demandadas foron, por orde de importancia, Arquitectura Técnica, Enxeñería Técnica de Obras Públicas, Enxeñería de Camiños, Arquitectura e Enxeñería Técnica Topográfica.
A medio prazo, a previsión é que perdan un 10% do volume actual de ofertas de emprego.

CARREIRAS DO ÁMBITO DAS CIENCIAS EXPERIMENTAIS
O peso das titulacións do ámbito das ciencias experimentais no conxunto do emprego cualificado no ano 2004 foi do 3,99%.
As titulacións máis demandadas foron, por orde de importancia, Química, Bioloxía, Física, Matemáticas, Estatística e Ciencias Ambientais.
As perspectivas son boas –a longo prazo- para as titulacións de Bioloxía, Ciencias Ambientais, Química e Ciencias do Mar, e, no conxunto das ciencias experimentais, a recuperación pode chegar a duplicar as porcentaxes actuais.

CARREIRAS DO ÁMBITO DA SAÚDE
O peso das titulacións do ámbito da saúde no conxunto do emprego cualificado no ano 2004 foi do 6,08%.
As titulacións máis demandadas foron, por orde de importancia, Medicina, Enfermería, Farmacia, Veterinaria, Óptica e optometría e Fisioterapia.
As perspectivas para as carreiras relacionadas directamente coa atención clínica (Medicina, Enfermería –dúas titulacións moi demandadas por diferentes países da Unión Europea-, Podoloxía e Fisioterapia) son boas. A tendencia a curto prazo indica unha interesante melloría relativa no volume de ofertas de emprego, que pode situarse no 10%.

Fonte: Pedro Manuel Boyer. “Ranking de empleo universitario. Primavera del empleo cualificado. En Anuario 2005 Entre Estudiantes. (Páx. 98-105)
O ranking de emprego recolle as 50 titulacións universitarias e de Formación Profesional máis demandadas nos xornais e nos principias portais de emprego de internet durante o ano 2004.
01/04/2005 22:18 #. EMPREGO No hay comentarios. Comentar.

DO USO DA CALCULADORA NA SELECTIVIDADE

selectivo.jpgA calculadora estará permitida nas probas de acceso á universidade. Os alumnos/as de Matemáticas II poderán levar calculadora ás probas de acceso á universidade.
A Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática (AGAPEMA) anuncia o seu rexeitamento a tal medida.
A información facilitada pode lerse en Xornal.com
01/04/2005 18:48 #. ABAU Hay 1 comentario.

ANÁLISE DO EMPREGO UNIVERSITARIO 2004 (Continuación)

imagesempre.jpgCARREIRAS DO ÁMBITO DAS CIENCIAS SOCIAIS
O peso das titulacións do ámbito das ciencias sociais no conxunto do emprego cualificado no ano 2004 foi do 6,28%.
As titulacións máis demandadas foron, por orde de importancia, Dereito, Psicoloxía, Turismo, Xornalismo, Publicidade e Biblioteconomía e Documentación.
As mellores previsións son para a diplomatura de Mestre/a –aumento da natalidade-, e as carreiras que poden telo máis difícil son Xornalismo e Publicidade e Relacións Públicas.

CARREIRAS DO ÁMBITO DA ECONOMÍA E A EMPRESA
O peso das titulacións do ámbito da economía e a empresa no conxunto do emprego cualificado no ano 2004 foi do 15,18%.
As titulacións máis demandadas foron, por orde de importancia, Administración e Dirección de Empresas, Economía, Diplomatura de Empresariais, Relacións Laborais, Ciencias Actuariais e Financeiras e Xestión e Administración Pública.

CARREIRAS DO ÁMBITO DE HUMANIDADES
O peso das titulacións do ámbito de Humanidades no conxunto do emprego cualificado no ano 2004 foi do 1,53%.
As titulacións máis demandadas foron, por orde de importancia, Filoloxía Inglesa, Traducción e Interpretación, Belas Artes, Filoloxía Hispánica, Historia e Xeografía.
As mellores previsións son para Traducción e Interpretación e as Filoloxías Inglesa e Hispánica.

CARREIRAS DO ÁMBITO DA ENXEÑERÍA
O peso das titulacións do ámbito da Enxeñería no conxunto do emprego cualificado no ano 2004 foi do 18,19%.
As titulacións máis demandadas foron, por orde de importancia, Enxeñeiro Técnico Industrial, Enxeñeiro Industrial, Enxeñeiro Técnico Informático, Enxeñeiro Técnico de Telecomunicacións, Enxeñeiro en Informática, Enxeñeiro de Telecomunicacións e Enxeñeiro Químico.
A previsión para os vindeiros meses é unha mellora xeral, que pode superar o 10%

Fonte: Pedro Manuel Boyer. “Ranking de empleo universitario. Primavera del empleo cualificado. En Anuario 2005 Entre Estudiantes. (Páx. 98-105)
O ranking de emprego recolle as 50 titulacións universitarias e de Formación Profesional máis demandadas nos xornais e nos principias portais de emprego de internet durante o ano 2004.
04/04/2005 22:16 #. EMPREGO No hay comentarios. Comentar.

A DEMANDA DE TITULADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

20afiPICT1157.jpgESTUDOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Orde de importancia e familias profesionais máis demandadas
1º Administración
2º Edificación e Obra
3º Fabricación Mecánica
4º Electricidade e Electrónica
5º Metal
6º Hostelaría e Turismo
7º Informática

Ano e peso das titulacións de FP no conxunto das ofertas de emprego
2001 - 25.95%
2002 - 29.22%
2003 - 31.12%
2004 - 33.64%

As expectativas de inserción laboral das titulacións de Formación Profesional son moi boas a longo prazo, podendo chegar ó 40% do total da oferta.

Fonte: Pedro Manuel Boyer. “Ranking de empleo universitario. Primavera del empleo cualificado. En Anuario 2005 Entre Estudiantes. (Páx. 98-105)
O ranking de emprego recolle as 50 titulacións universitarias e de Formación Profesional máis demandadas nos xornais e nos principias portais de emprego de internet durante o ano 2004.
05/04/2005 09:50 #. EMPREGO No hay comentarios. Comentar.

L. O. E. (Anteproxecto de reforma educativa)

O anteproxecto de reforma educativa ( Lei Orgánica de Educación -L.O.E.-) xera moitas e diversas opinións. Posiblemente, como xa ten pasado noutras ocasións, primeiro dase unha valoración global e, en segundo lugar, faise unha parcial lectura do texto do anteproxecto. Por elo, consideramos que sería preciso, en primeiro lugar, ler o texto completo da L.O.E.
O texto íntegro do Anteproxecto pode consultarse aquí.
06/04/2005 21:29 #. No hay comentarios. Comentar.

SERVIZO DA UNIVERSIDADE DE A CORUÑA

logo_cufie11.gifA Universidade de A Coruña informa da creación dun novo servizo que chaman "Unidade universitaria de atención á diversidade". Tal servizo agrupa catro programas de traballo. O primeiro programa é o de incorporación á Universidade.O segundo ten que ver coa atención personalizada ó alumnado con discapacidade sensorial-auditiva, deficiencia visual, problemas de mobilidade, enfermidade crónica e atención á diversidade sociocultural. O terceiro programa é o de asesoramento educativo ao profesorado. O número catro é o de apoio tecnolóxico ás persoas con discapacidade.
Máis información na web.
08/04/2005 19:04 #. UNIVERSIDADES No hay comentarios. Comentar.

GUÍA DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA

orienton.gifA Guía de Orientación Universitaria (G.O.U.) é unha iniciativa da Universidade Autónoma e da Universidade Politécnica de Madrid. Podemos ler información sobre distintas carreiras e ESCOITAR a opinión de alumnos/as, profesores/as e investigadores/as.
No ámbito das Ciencias Experiemntais informa sobre: Bioloxía, Ciencias Ambientais, Física, Medicina, Matemáticas, Psicoloxía e Química.
Nas Ensinanzas Técnicas podemos documentarnos sobre: Arquitectura, Enxeñerías (Aeronáutica, Agrónoma, Camiños, Minas, Montes, Telecomunicacións, Industrial, Informática e Naval e Oceánica).
No ámbito das Ciencias Sociais e Xurídicas temos datos de: Administración e Dirección de Empresas, Ciencias da Información, dereito e Economía).
Para rematar, en Humanidades facilita información sobre: Filoloxía (Árabe e Islam, Clásica, Francesa, Hispánica e Inglesa), Filosofía, Xeografía, Historia e Historia da Arte.
Non deixes de visitar a web da Guía de Orientación Universitaria.
12/04/2005 20:41 #. ORIENTARSE No hay comentarios. Comentar.

REPASA OS CONTIDOS (2º DE BACHARELATO)

logo3.gifA Universidade Complutende de Madrid ofrece unha ferramenta -COMPRUEBA- para o alumnado de segundo de Bacharelato que permite realizar un repaso dos contidos das asignaturas impartidas.
-COMPRUEBA- vaite informando da evolución dos teus coñecementos en cada unha das materias. A medida que fas os tests, infórmate dos resultados acadados.
-COMPRUEBA- foi elaborado por profesores/as especializados/as.
Para repasar os contidos, visita a web de COMPRUEBA.
13/04/2005 20:40 #. ESTUDAR BEN No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑERÍA INFORMÁTICA

20dPICT1237.jpg

Estudos universitarios preferidos polo alumnado de Bacharelato e algunhas fontes de información. Curso 2004/2005.

3.- ENXEÑERÍA INFORMÁTICA (13 alumnos/as interesados/as)

Base da datos de estudos universitarios da Consellería de Educación.

Facultade de Informática (Universidade de A Coruña).

Perfil profesional do/a Enxeñeiro/a Informático/a.

Máis información na Guía de Orientación Universitaria.

Outros recursos do Departamento de Orientación:
Revista “Entre Estudiantes” número 110. Páxina 20-25.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 146-148.

ESTUDAR A TITULACIÓN FÓRA DE GALICIA

Etiquetas: ,

19/04/2005 16:52 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS

ordeescr.gif

Estudos universitarios preferidos polo alumnado de Bacharelato e algunhas fontes de información. Curso 2004/2005.

Nº 5.- ENXEÑERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS (10 alumnos/as interesados/as)

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Perfil Profesional do/a titulado/a.

Facultade de Informática (A Coruña).

Facultade de Informática (Santiago).

Outros recursos do Departamento de Orientación:

Revista “Entre Estudiantes” número 95. Páx. 12-18.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 152-154.

ESTUDAR A TITULACIÓN FÓRA DE GALICIA 

Etiquetas: , ,

21/04/2005 16:54 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

ENXEÑERÍA DE TELECOMUNICACIÓNS

20PICT1242.jpg

Estudos universitarios preferidos polo alumnado de Bacharelato e algunhas fontes de información. Curso 2004/2005.

Nº 6.- ENXEÑERÍA DE TELECOMUNICACIÓNS (9 alumnos/as interesados/as)

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Perfil profesional do/a titulado/a.

Facultade de Telecomunicacións (Vigo).

Máis información sobre a titulación.

Outros recursos do Departamento de Orientación:

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro.Libro 4. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 208-211.

Outras informacións de interese:

As telecomunicacións en Galiza teñen unha taxa de desemprego de só o 6% .

ESTUDAR A TITULACIÓN FÓRA DE GALICIA 

22/04/2005 16:50 #. TITULACIÓNS Hay 1 comentario.

NA DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO

Unir voces en defensa do ensino público é o título do manifesto para o que se realiza unha campaña de recollida de sinaturas.
A información sobre o texto completo de tal manifesto pode consultarse na páxina web que se facilita aquí.
Para asinar o manifesto podemos entrar na páxina da cig-ensino.
23/04/2005 18:16 #. No hay comentarios. Comentar.

PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS

Estudos universitarios preferidos polo alumnado de Bacharelato e algunhas fontes de información. Curso 2004/2005.

Nº 7.- PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS (8 alumnos/as interesados/as)

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación.

Perfil do/a titulado/a.

Facultade na que se imparten os estudos (VIGO).

Outros recursos do Departamento de Orientación:

Revista "Entre Estudiantes" nº 131. 24-25.

VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 158-160.

Etiquetas:

25/04/2005 16:55 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

HISTORIA

Estudos universitarios preferidos polo alumnado de Bacharelato e algunhas fontes de información. Curso 2004/2005.

Nº 8.- HISTORIA (5 alumnos/as interesados/as)

Información facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Perfil profesional do/a titulado/a.

Estudos de Historia (Santiago de Compostela).

Facultade de Xeografía e Historia (Universidade de Santiago)

Estudos de Historia en Ourense.

Facultade de Historia (Universidade de Vigo).

Outros recursos do Departamento de Orientación:

Revista “Entre Estudiantes” número 91. Pax. 20-25.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 118-120.

Etiquetas:

26/04/2005 16:55 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

PEDAGOXÍA

Estudos universitarios preferidos polo alumnado de Bacharelato e algunhas fontes de información. Curso 2004/2005.

Nº 9. PEDAGOXÍA (5 alumnos/as interesados/as)

Información xeral facilitada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Perfil profesional do/a pedagogo/a.

Facultade de Ciencias da Educación (Santiago).

Outros recursos do Departamento de Orientación:

Revista “Entre Estudiantes” número 92. Páx. 12-18.
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 132-134.

Etiquetas:

27/04/2005 16:56 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

FAMILIA PROFESIONAL DE COMUNICACIÓN, IMAXE E SON

20070722172713-comunicacion.jpg

COMUNICACIÓN, IMAXE E SON

Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009

Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

Outros recursos do Departamento de Orientación:
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 64-69.
Revista “Entre Estudiantes” nº 123.

Información complementaria que recomendamos.

Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.

Demanda de titulados de Formación Profesional

O emprego e a xuventude galega.

29/04/2005 17:02 #. CICLOS FORMATIVOS No hay comentarios. Comentar.

ESTUDAR BACHARELATO NO I.E.S.

 

OFERTA FORMATIVA DE BACHARELATO DO I.E.S. "GARCÍA BARBÓN". CURSO 2005-2006

HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIAIS E TECNOLOXÍA.

Para informarse das distintas asignaturas comúns, propias da modalidade e optativas de cada Bacharelato podemos consultar o esquema que se acompaña.
Para complementar a información do esquema, ofrecemos as vinculacións entre as modalidades de Bacharelato e os posteriores estudos universitarios: cursando calquera modalidade de Bacharelato, pola vía de Humanidades, pola vía de Ciencias Sociais e pola vía do Bacharelato de Tecnoloxía. O documento pode visualizarse aquí.

29/04/2005 20:40 #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.


Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris