Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

A GUÍA DO BLOG

O blog de Orientación cumpre 17 anos

A web orientadora 2.0

Guías do estudante do IES García Barbón na década 2004-2014

Aportacións e reflexións en clave orientadora 1997/2014

Unha década de blogorientación (2005-2015)

Unha década de blogorientación (2005-2015)

O día 14 de febreiro de 2015 temos que celebrar un cumpreanos. Imos adiantar o acontecemento e aproveitar para engadir algunhas reflexións que nos axuden a seguir aprendendo.

Crear un blog é sinxelo, mantelo durante dez anos e procurar aportar información de interese e utilidade para o conxunto da comunidade educativa é un reto que che axuda a aprender de maneira permanente. Iso é o máis importante!

O blog de Orientación do IES García Barbón ten sido un espazo de aprendizaxe para o seu autor e unha guía de información académica e profesional para o alumnado, o profesorado e as familias.

A nosa aposta decidida polo uso das TIC no centro, fixo posible a realización de moitas actividades de formación do profesorado en centro, a impartición dunha machea de cursos para o profesorado -fundamentalmente nos Centros de Formación e Profesores- e a  docencia da materia de TIC en Bacharelato durante seis cursos (2008/2014). Neste tema, non podo deixar de lembrar a unha persoa, Manuel López Méndez, amigo e compañeiro en moitas actividades e proxectos ilusionantes.

Por último,  dar as grazas a todas as persoas que visitan e aprenden co Blog de Orientación.


Unha década de blogorientación (2005-2015)

INTERNET AO SERVIZO DA INFORMACIÓN ACADÉMICA DO ALUMNADO

SETE ANOS DO BLOG DE ORIENTACIÓN 2005/2012

SETE ANOS DO BLOG DE ORIENTACIÓN 2005/2012

O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN INTERNET

SETE ANOS DO BLOG SE ORIENTACIÓN


Lunapic Photo Editing

ALGUNHAS ANOTACIÓNS BÁSICAS SOBRE O BLOG

T I T U L A C I Ó N S

A información que se facilita sobre o conxunto das titulacións universitarias oficiais impartidas no sistema universitario de Galicia (SUG) no Blog de Orientación está recollida no tema Titulacións.

A estructura da información [para cada titulación universitaria] contempla recursos da web (información da Dirección Xeral de Universidades da Xunta de Galicia, datos das propias institucións universitarias e outras informacións variadas - e medios documentais do Departamento de Orientación (Revista "Entre Estudiantes" e referencias da colección "Elige tu futuro").

Complementariamente, podemos visitar [entre outras aportacións] información sobre a terminoloxía universitaria e sobre as titulacións non impartidas no sistema universitario de Galicia.

U N I V E R S I D A D E S

A información que se facilita sobre as Universidades [do sistema universitario galego e das novas de interese xeral relacionadas] no Blog de Orientación está recollida no tema Universidades.

Neste tema, as aportacións que se facilitan teñen un carácter máis heteroxéneo. Podemos ler sobre: o sistema universitario de Galicia (A Coruña , Santiago e Vigo ), informes sobre universidades, universidades do mundo, servizos de interese para o alumnado, residencias universitarias en Galicia , guía de universidades 2005/2006, o Espazo Europeo de Educación Superior, etc.

O R I E N T A R S E

O R I E N T A R S E

O tema que chamamos Orientarse presenta recursos pedagóxicos que pretenden axudar no proceso de toma de decisións académicas e profesionais.
Facilitamos a posibilidade de realizar cuestionarios e test de intereses profesionais , damos a coñecer os distintos medios tecnolóxicos dos que dispomos no Departamento de Orientación (dvd sobre ciclos formativos, cd-rom de orientación, vídeos de carreiras universitarias, Revista Entre Estudiantes, libros, etc.) e recomendamos fontes informativas seleccionadas en internet que consideramos de interese xeral (Guía de Orientación Universitaria , contidos educativos, páxina web de yahoo sobre os perfís profesionais das titulacións universitarias , etc.)

 

ountitledone letter iE 015nTANostalgiques Epoxy letter RDoore

G U Í A --- D I D Á C T I C A

G U Í A   ---  D I D Á C T I C A Image Hosted by ImageShack.us
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL
ESTUDAR BEN
EMPREGO
ORIENTARSE
NOVIDADES
SELECTIVIDADE
UNIVERSIDADES
TITULACIÓNS
CICLOS FORMATIVOS
ITINERARIOS
A TÚA OPINIÓN CONTA: ORIENTACIÓNS DA EXPERIENCIA
XUVENTUDE
BARBÓN BLOGS
I.E.S. GARCÍA BARBÓN

EMPREGO

O tema no que se facilita información sobre a situación actual do mercado laboral leva por nome Emprego.

As propostas informativas que se poden ler teñen relación con distintas cuestións: titulacións máis demandadas , novas profesións , mercado laboral e inserción dos estudantes, Informes e Anuarios sobre a evolución do emprego , etc.
Para complementar tales aportacións, incluimos novas de actualidade provintes dos xornais e das revistas especializadas.

E S T U D A R --- B E N

O tema que se relaciona coa formación sobre hábitos e técnicas de estudo chamámoslle Estudar ben.

Neste tema, as aportacións teñen unha marca de identidade vinculada á experiencia académica do alumnado de 1º de Bacharelato do IES García Barbón, os textos que se poden ler son reflexións dos adolescentes sobre os resultados da primeira avaliación.

Para complementar tales aportacións, incluimos unha serie de páxinas web seleccionadas nas que se dan consellos , suxerencias e pautas de traballo para mellorar os nosos hábitos e técnicas de estudo.

S E L E C T I V I D A D E

A información seleccionada que se facilita sobre a Selectividade no Blog de Orientación está recollida no tema Selectividade.

Neste tema, as aportacións teñen un marcado carácter didáctico. Prepararse para a selectividade , recursos en internet para a selectividade, saber máis sobre a selectividade , normativa, etc.

C I C L O S --- F O R M A T I V O S

No Blog de Orientación incluimos o conxunto da oferta formativa de Formación Profesional en Galicia baixo o tema ou categoría Ciclos Formativos. A información que se facilita está agrupada por familias profesionais. Complementariamente, en cada familia profesional, aparecen datos relacionados coas saídas laborais e a demanda de titulados de Formación Profesional -informe da Cámaras de Comercio e Infoempleo 2004- e información sobre o contexto laboral da xuventude galega. Para rematar, inclúense referencias documentais -Libros da colección "Elige tu futuro" e artigos da Revista "Entre Estudiantes"- que temos no Departamento de Orientación.

I T I N E R A R I O S

ItIN 020E 020R 019Level AIMG_2569OpopSicle

 

Un dos temas nos que se estructura a información do Blog de Orientación ten relación co que chamamos Itinerarios. O tema "itinerarios" está estreitamente vinculado co tema "orientarse", polo que aconsellamos -sobre todo cando hai dúbidas na toma de decisións académicas e profesionais- visitar, en primeiro lugar, ORIENTARSE. Neste apartado ou tema, procuramos ofrecer, por unha banda, as alternativas formativas vinculadas ás titulacións oficiais:
Itinerarios formativos a partir de 4º de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)
Itinerarios formativos a partir dun Ciclo Formativo de Grao Medio
Itinerarios formativos a partir de 2º de Bacharelato
Itinerarios formativos a partir dun Ciclo Formativo de Grao Superior, e, por outra banda, distintas posibilidades instructivas que poderían ser de interese para o alumnado: por exemplo, opositar , estudar a distancia, outras profesións , formación mediante o uso de internet, aprender idiomas no estranxeiro, etc.

Para saber máis
Organigrama do sistema educativo
Títulos oficiais
Portal de Orientación do Ministerio de Educación
Portal de EDUCAWEB
Web de TODOESTUDIOS
Web de UNIVERSIA