Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes al tema CICLOS FORMATIVOS.

 

Información xeral das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior - Convocatoria de 2016

 

Información xeral sobre as probas acceso ao grao medio

As probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio van dirixidas ás persoas que non cumpran os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Para poder concorrer á proba é necesario ter cumpridos dezasete anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba.

Acceso á nota informativa

- Acceso a preguntas frecuentes

Información xeral sobre as probas de acceso ao grao superior

As probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior van dirixidas ás persoas que teñan polo menos dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba e non cumpran os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao superior.

Novidades da convocatoria de probas de acceso de 2016 

 As persoas que posúan un título de técnico de formación profesional ou o título de bacharelato unificado e polivalente (BUP) cumpren os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao superior e, xa que logo, non terán que presentarse ás probas para acceder a estes ciclos formativos.

Acceso á nota informativa

 - Acceso a preguntas frecuentes

 

Informacion Anual Del Mercado de Trabajo de Fp by dveiga

Datos oficiais de número de contratos nos ciclos formativos de Formación Profesional - e que se imparten no IES García Barbón- (2014 e 2015).
Powered by emaze
Tutorial nota de corte ciclos from monicadiazbesada Presentación realizada por Mónica Diz -procede do seu blog de Orientación-

Moitas grazas por compartir unha información de interese para os futuros

estudantes de Formación Profesional.

TCAE Redes by dveiga

Listado Provisional Inscritos1 by dveiga

Listado Provisional Exencións by dveiga

FP Superior15

PROBAS ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS

CONVOCATORIA 2015

Probas de accesoDatas grao superiorDatas grao medio
Inscrición para a proba23 de febreiro - 6 de marzo7 - 20 de abril
Celebración da proba29 de abril 3 de xuño
Máis informaciónGrao SuperiorGrao Medio

Calendario completo das probas.

Formación profesional inicial no curso 2014-2015, perfís profesionais (competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos, título que se obtén), unidades de competencia que se acreditan por módulo ou módulos superados, módulos profesionais que se validan por unidade ou unidades de competencia acreditadas.

 

FAMILIAS PROFESIONAIS QUE SE OFERTAN NO IES GARCÍA BARBÓN

 

Canle de Youtube

20140311205429-11-3-2014-20.3.59-1.jpg

 

PRAZOS DE INSCRICIÓN

CICLOS MEDIOS: Entre o 31 de marzo e o 11 de abril de 2014, ambos os dous inclusive.

CICLOS SUPERIORES: Entre o 10 e o 21 de marzo de 2014, ambos os dous inclusive.

 

 

 

REQUISITOS DE INSCRICIÓN

CICLOS MEDIOS: Non cumprir requisitos de acceso directo e ter alomenos 17 anos no 2014.

CICLOS SUPERIORES: Non cumprir requisitos de acceso directo e ter alomenos 19 anos no 2014, ou 18 no caso de ter un título de técnico dunha familia profesional da mesma opción pola que se opta. 

 

 

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN

 

-Secretaría dos IES que impartan ensinanzas de ciclos formativos e centros integrados de formación profesional.

- Na web na seguinte aplicación: 

 https://www.edu.xunta.es/ciclosprobas/PaxinaInicio.do

DATAS E HORARIOS DA PROBA

As probas de acceso aos Ciclos de Grao Medio terán lugar o día 4 de xuño de 2014 

 As probas de acceso aos Ciclos de Grao Superior terán lugar o día 7 de maio de 2014

 

Calendario das probas do 2014.

Máis información sobre as probas de acceso a Ciclos de Grao Medio.

Máis información sobre as probas de acceso a Ciclos de Grao Superior.

O alumnado que cursou e aprobou o módulo de Formación e Orientación Laboral (FOL) dun ciclo formativo de Formación Profesional  (LOE) ten dereito a solicitar un certificado en prevención de riscos laborais (45 horas) que lle facilitamos na secretaría do IES García Barbón.

FOLLETOS INFORMATIVOS DA OFERTA DE ESTUDOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2013/2014

Formación profesional inicial no curso 2013-2014, perfís profesionais (competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos, título que se obtén), unidades de competencia que se acreditan por módulo ou módulos superados, módulos profesionais que se validan por unidade ou unidades de competencia acreditadas.

PCPI. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL INICIAL 2013/2014

Nas seguintes ligazóns podes atopar a oferta dos PCPI para o curso 2013-2014, clasificados por provincia e concello, así como os perfís de programas de cualificación profesional inicial autorizados na modalidade C mixta:

Listaxe Provisional Ciclos Superiores by Barbonblog Verín

Listaxe Provisional Ciclos Medios by Barbonblog Verín

Publicación das listaxes provisionais de solicitantes a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade distancia.

O prazo de reclamación contra estas listaxes abrangue desde o venres 5 de xullo ata ás 13:00 horas do mércores 10 de xullo de 2013.

A reclamación deberáse realizar no centro onde se presentou a instancia.

 

A orde pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos de Formación Profesional establece a realización de dúas convocatorias.

 Os prazos de presentación de solicitudes son:

 1ª convocatoria: 10 ao 20 de xullo de 2013 

2ª convocatoria: 10 ao 20 de maio de 2014

 No IES García Barbón tal posibilidade afecta a dous ciclos formativos:

 -Ciclo Superior de Administración e Finanzas

-Ciclo Medio de Instalación e Mantemento Electromecánico

 Publicada a Orde do 21 de xuño de 2013 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.

Orde do 21 de xullo de 2013

 

RÉXIME ORDINARIO NA MODALIDADE PRESENCIALPOR FAMILIA PROFESIONAL E CICLO POR PROVINCIA E CONCELLO
   
RÉXIME DAS PERSOAS ADULTAS NA MODALIDADE PRESENCIALPOR FAMILIA PROFESIONAL E CICLOPOR PROVINCIA E CONCELLO
   
RÉXIME DAS PERSOAS ADULTAS NA MODALIDADE A DISTANCIAPOR FAMILIA PROFESIONAL E CICLOPOR PROVINCIA E CONCELLO
MÁIS INFORMACIÓNOFERTA 2013/2014 

Ver lugares e sedes

Instrucións para a realización das probas

Máis información sobre a convocatoria

Data da proba: 23 de maio de 2013


RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan de xeito ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o ano 2013.

1.- PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS DE GRAO MEDIO

1.1.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

DO 25 DE FEBREIRO AO 8 DE MARZO DE 2013

1.2.- DATA DA PROBA: 23 DE MAIO DE 2013

9.00 HORAS: PRESENTACIÓN

DE 10.00 ÁS 13.00 HORAS: PARTE MATEMÁTICA E PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA

DE 16.00 ÁS 18.00 HORAS: PARTE CIENTÍFICO-TÉCNICA


2.- PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS DE GRAO SUPERIOR

2.1.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

DO 28 DE XANEIRO AO 8 DE FEBREIRO DE 2013

2.2.- DATA DA PROBA: 25 DE ABRIL DE 2013

9.00 HORAS: PRESENTACIÓN

DAS 10.15 ÁS 13.30  HORAS: MATEMÁTICAS, LINGUA GALEGA E LINGUA CASTELÁ

DAS 16.00 ÁS 18.30 HORAS: MATERIAS ESPECÍFICAS

O taller que impartían membros da Cruz Vermella (Natalia e Belén) enmárcase no bloque de Seguridad e Saúde no Traballo do módulo de Formación e Orientación Laboral, concretamente, no tema de Primeiros Auxilios. Estivo destinado a todos os alumnos da materia de Formación e Orientación Laboral de todos os Ciclos Formativos de Formación Profesional do IES García Barbón, que poideron ver e practicar eles mesmos as técnicas de Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) así como outras prácticas de Primeiros Auxilios (Maniobra de Heimlich...).

OFERTA DE CICLOS DE GRAO MEDIO NO IES GARCÍA BARBÓN


- COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

- CICLO MEDIO DE AUTOMOCIÓN

- CICLOS MEDIO DE MANTEMENTO INDUSTRIAL

- CICLO MEDIO DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------

- FOLLETOS INFORMATIVOS DOS ESTUDOS DE FORMACIÓN

PROFESIONAL EN GALICIA 2012/2013.

20121121203254-21-11-2012-20.11.25-1.jpg

O BLOG NOS TALLERES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Tríptico da Xornada.

Fp 20122013
PROBAS DE ACCESO
Ciclos de Grao MedioCiclos de Grao Superior

Inscrición

27 de febreiro-

ao 9 de marzo-

23 de xaneiro

ao 3 de febreiro

Probas


25 de maio-
30 de marzo

Cualificacións provisionais


7 de xuño-
25 de abril
Cualificacións definitivas20 de xuño
14 de maio
 Información en internetWeb de información Ciclos Medios 
 Información en InternetWeb de información Ciclos Superiores 
 Diario Oficial de GaliciaTexto da Resolución 

CONVOCADO PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA PROFESIONAL

TEXTO DA CONVOCATORIA NO DIARIO OFICIAL DE GALICIA

As competencias profesionais que serán avaliadas e acreditadas pertencen aos ciclos que se anotan a continuación:

- Ciclos Medios.-

1.- Xestión administrativa.

2.-Instalacións eléctricas e automáticas.

3.- Instalacións de telecomunicacións.

4.- Soldadura e caldeiraría.

5.- Cociña e gastronomía.

6.- Servizos en restauración.

7.- Aceites de oliva e viños.

8.- Carpintaría e moble.

9.- Emerxencias sanitarias.

10.- Farmacia e parafarmacia.

11.- Confección e moda.

12.- Electromecánica de vehículos automóbiles.

-Ciclos Superiores-

13.- Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica.

14.- Xestión de aloxamentos turísticos.

15.-Laboratorio de análise e control de calidade.

16.- Educación Infantil.

TEXTO DA CONVOCATORIA NO DIARIO OFICIAL DE GALICIA

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

16 DE XANEIRO AO 15 DE FEBREIRO DE 2012

20111026170726-26-10-2011-17.10.25-1.jpg

MAPA DA FORMACIÓN PROFESIONAL (Estudo)

ALGUNHAS CONCLUSIÓNS

Centros de Formación Profesional

20111019113240-19-10-2011-11.10.58-2.jpg

Nas seguintes ligazóns podes atopar enquisas das diferentes familias profesionais que servirán para determinar que profesión se axusta máis ás túas características persoais.

 

20111005125738-5-10-2011-12.10.12-1.jpg

OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS 2011/2012

FOLLETOS INFORMATIVOS

20110725214609-25-7-2011-21.7.50-1.jpg
 • Na seguinte ligazón podes consultar as listaxes de ciclos liberados para os ciclos formativos de grao superior. Un ciclo liberado é aquel que ten prazas libres.  -...

 • Na seguinte ligazón podes consultar as listaxes de ciclos liberados para os ciclos formativos de grao medio. Un ciclo liberado é aquel que ten prazas libres.  - Ciclos...

20110704205846-4-7-2011-20.7.10-1.jpg

Os que foron alumnos do IES García Barbón matriculados no C.M. de Xestión Administrativa (LOXSE) teñen a oportunidade de obter o título correspondente presentándose as probas libres.

As solicitudes deben presentarse, en primeira convocatoria, dende o 11 de xullo ao 21 de xullo na secretaría do centro.

Os exames terán lugar no mes de setembro, publicándose as datas e criterios de avaliación no taboleiro de anuncios do centro.

Máis información: Xunta de Galicia.

 

20110614110803-14-6-2011-11.6.22-2.jpg

ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR

2011/2012

Diario Oficial de Galicia do 14 de xuño de 2011

a) O prazo ordinario será do 17 de xuño ao 4 de xullo, ambos os dous incluídos.

b) O prazo extraordinario abranguerá desde o día 1 ao 12 de setembro, ambos os dous incluídos.

--------------------------------

A relación dos ciclos formativos coa condición de liberados e o número de prazas dispoñibles en cada un deles poderase consultar en calquera momento na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp.

 Oferta de ciclos formativos para o curso 2011-2012.  

 

  - Máis información sobre a oferta

  - A nova FP

Vídeos
Nas seguintes ligazóns pódese atopar vídeos sobre diferentes ciclos formativos de varias familias profesionais.
    - Agraria
    - Artes gráficas
    - Electricidade e electrónica
    - Fabricación mecánica
    - Hostalaría e turismo
    - Imaxe e son
    - Imaxe persoal
    - Industrias alimentarias
    - Instalación e mantemento
    - Madeira, moble e cortiza
    - Marítimo-pesqueira
    - Sanidade
    - Servizos socioculturais e á comunidade
    - Transporte e mantemento de vehículos

Vídeos
Nas seguintes ligazóns pódese atopar vídeos sobre diferentes ciclos formativos de varias familias profesionais.
    - Agraria
    - Artes gráficas
    - Electricidade e electrónica
    - Fabricación mecánica
    - Hostalaría e turismo
    - Imaxe e son
    - Imaxe persoal
    - Industrias alimentarias
    - Instalación e mantemento
    - Madeira, moble e cortiza
    - Marítimo-pesqueira
    - Sanidade
    - Servizos socioculturais e á comunidade
    - Transporte e mantemento de vehículos

Folletos informativos:

Centros onde se imparte a formación profesional inicial no curso 2010-2011, perfís profesionais (competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos, título que se obtén, acceso a outros estudos) e información dos centros educativos.
     - Máis información

20110421135140-21-4-2011-13.4.5-1.jpg

BUSCA A TÚA PROFESIÓN NOS ESTUDOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Nos logos das distintas familias profesionais que se facilitan na parte superior podes atopar enquisas das diferentes familias profesionais que serviran para determinar que profesión se axusta máis as túas características persoais.


20110328210245-28-3-2011-20.3.41-1.jpg

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS

Prazo de presentación: 26/03/2011 - 14/04/2011

 • Orde do 21 de marzo de 2011 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, de distintas familias profesionais.
 • Anexo III Solicitude de inscrición no proceso de avaliación e acreditación das competencias profesionais (en galego)
 • Anexo III Solicitude de inscrición no proceso de avaliación e acreditación das competencias profesionais (en castelán)
 • Anexo IV Modelo de declaración xurada
 • Anexo VI Modelo de certificación de actividades desenvolvidas na empresa
 •  

  Probas de acceso a grao superior: modificación da data de celebración das

  probas: venres 1 de abril de 2011.

  CENTRO-SEDE DAS PROBAS

  32009131 IES Universidade Laboral Ourense - Ourense
  32001725 IES Lauro Olmo O Barco
  32016431 IES San Mamede Maceda
  32009131 IES Universidade Laboral Ourense
  32015876 IES Xermán Ancochea Quevedo A Pobra De Trives
  32013582 IES García-Barbón Verín
  32016285 IES de Vilamarín Vilamarín
  32014801 IES Cidade de Antioquía Xinzo de Limia


  Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio
      Do 28 de febreiro ao 11 de marzo


  Nas seguintes ligazóns facilítase a documentación necesaria para a inscrición nas probas de acceso a ciclos formativos de grao medio:


      - Folla de inscrición grao medio
      - Corrección DNI
      - Certificado de cursar PCPI
      - Certificado de superación do PCPI 


   

  PROBAS DE ACCESO

  CICLO MEDIO

  CICLO SUPERIOR

  Inscrición para a proba

  28 de febreiro ao 11 de marzo

  24 de xaneiro ao 4 de febreiro

  Celebración da proba

  3 de xuño

  2 de abril

   -Información probas de acceso grao medio


  -Información probas de acceso grao superior


   

   

  Inserción laboral das persoas tituladas de formación profesional

  No momento de realizar a enquisa (maio de 2010), a situación laboral das persoas tituladas, que remataron estudos de formación profesional no curso 2007-2008 e do alumnado que rematou e superou a FCT no ano 2009 en Galicia é a seguinte:

             Situación laboral actual

                                                         Curso 2007-2008     FCT 2009
  Traballando.                                           42,6 %               35,0 %
  Buscando emprego.                                29,0 %               39,1 %
   Estudando.                                             27,0 %                24,2 %
   Outros: non traballa nin busca emprego.   1,5 %                  1,8 %
  Táboa 1. Resultados globais da situación laboral actual

  Comparando estes datos cos estudos de inserción laboral anteriores, obsérvase a diminución de titulados que están empregados, un aumento dos titulados en situación de busca de emprego e un aumento considerable dos titulados que continúan a formarse.

  Outros estudos de inserción laboral dos titulados de Formación Profesional:

      - Inserción laboral titulados de FP que remataron no curso 2003-2004 (ano 2006)
      - Inserción laboral titulados de FP que remataron no curso 2004-2005 (ano 2007)
      - Inserción laboral titulados de FP que remataron no curso 2005-2006 (ano 2008)


   

  NOVAS RELACIONADAS SOBRE O EMPREGO NA FORMACIÓN PROFESIONAL.


  Lunapic Photo Editing20101220173451-20-12-2010-17.12.33-3.jpg

  Xa dispomos dun novo portal de información sobre os estudos de Formación Profesional e interesantes aportacións sobre os procesos de orientación profesional e toma de decisións.

  FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA         Ciclo de grao superior de Educación infantil.
         Ciclo de grao medio de Emerxencias sanitarias.

     Onde?
        CIFP Ánxel Casal - Monte Alto (A Coruña).
        Teléfono de información: 981 210 112.

     Prazo de presentación de solicitudes
        Do 12 ao 18 de novembro de 2010, ambos incluídos.

      Máis información
      Borrador da orde do 5 de novembro de 2010 pola que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional inicial polo réxime para as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial.

  20101024232214-24-10-2010-23.10.33-1.jpg

  Folletos informativos

  Folletos informativos: centros onde se imparte a formación profesional inicial no curso 2010-2011, perfís profesionais (competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos, título que se obtén, acceso a outros estudos) e información dos centros educativos.

  20100910193116-10-9-2010-19.9.45-1.jpg

  Manual de titoria para o profesorado de FP.

  Ciclos formativos de grao medio.

  20100729195301-img-logo.gif

  CICLOS FORMATIVOS E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL EN GALICIA PARA O CURSO 2010/2011.

  Nota informativa:


  Admisión a ciclos formativos de Formación Profesional


  Prazo extraordinario de presentación de

  solicitudes: do 1 ao 13 de setembro de 2010


     - Máis información admisión ciclos de grao medio
     - Máis información admisión ciclos de grao superior


  Admisión ciclos: ciclos liberados
  Na seguinte ligazón pódese consultar a listaxe de ciclos formativos de grao medio e grao superior con matrícula liberada. Calquera persoa que cumpra os requisitos de acceso aos ciclos formativos pódese matricular nos ciclos formativos con matrícula liberada.

   
      - Ciclos liberados de grao medio


      - Ciclos liberados de grao superior

  -----------------------------------------------------

  Borrador da oferta de PCPI (16/07/2010) 


  Orde do __ de xullo de 2010 pola que se establece a oferta de programas de cualificación profesional inicial en centros públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Esta orde publicarase proximamente no D.O.G.

   
      - Ver borrador da orde da oferta de PCPI (próxima publicación DOG)


      - Oferta 1º curso de PCPI clasificada por provincia e concello


      - Oferta PCPI módulos voluntarios (2º curso) clasificada por provincia e concello

  ---------------------------------------

  Admisión ciclos formativos: consulta por DNI


  Na seguinte ligazón pódese a situación de cada persoa solicitante aos ciclos formativos de grao medio e superior.


      - Ver consulta por DNI

  ---------------------------------------------


  Oferta ciclos formativos polo réxime ordinario, curso 2010-2011 Oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo en modalidade presencial, para o curso 2010-2011.
      - Oferta réxime ordinario clasificada por familia e ciclo
      - Oferta réxime ordinario clasificada por provincia e concello


  Oferta formativa polo réxime para as persoas adultas, curso 2010-2011 Oferta de ciclos formativos polo réxime para as persoas adultas, de xeito parcial por módulos en modalidade presencial, para o curso 2010-2011.
      - Oferta modular clasificada por familia e ciclo
      - Oferta modular clasificada por provincia e concello

  Carnés profesionais: convocatoria de probas


      - Orde do 2 de xullo de 2010

      - Máis información

  ESPECIALIDADES CONVOCADAS

  Instalador/ora de fontanaría.
  Operador/ora industrial de caldeiras.
  Instalador/ora frigorista.
  Conservador/ora reparador/ora frigorista.
  Certificado de cualificación individual en baixa tensión, categoría básica.
  Certificado de cualificación individual en baixa tensión, categoría especialista.
  Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.
  Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A.
  Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B.
  Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C.
  Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
  Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
  Reparador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
  Instalador/ora de liñas de alta tensión, categoría LAT1.

  Instalador/ora de liñas de alta tensión, categoría LAT2.
  Operador/ora de guindastre torre.
  Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A.
  Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

  Prazo e lugar de presentación de solicitudes


  O prazo comeza o 10 de xullo e remata o día 23 de xullo de 2010

  20100616104928-15-6-2010-11.6.37-1.jpg

  ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS

  DATAS: 17de xuño ao 2 de xullo (ambos os dous incluídos)

   - Oferta FP centros públicos réxime ordinario, curso 2010-2011

  Oferta ciclos formativos, curso 2010-2011

  (DOG, 16 de xuño de 2010)

  20100610124218-10-6-2010-12.6.15-1.jpg

  INTERESANTE INFORMACIÓN AUDIOVISUAL SOBRE OS ESTUDOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

  FONTE DA INFORMACIÓN: Blog de Víctor Cuevas

  20100113114726-13-1-2010-11.1.12-1.jpg

  CALENDARIO DE PROBAS DE ACCESO A CICLOS MEDIOS E SUPERIORES
  CONVOCATORIA ORDINARIA
  ANO 2010

  PROBAS

  GRAO SUPERIOR

  GRAO MEDIO

  Inscrición na proba

  18 ao 29 de xaneiro

  1 ao 12 de marzo

  Celebración da proba

  27 de marzo

  4 de xuño

  NOTA INFORMATIVA DAS PROBAS 2010

  CALENDARIO COMPLETO DAS PROBAS

  20091015123207-15-10-2009-12.10.18-1.jpg

  PON EN VALOR A TÚA EXPERIENCIA PROFESIONAL

  RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS

  FINALIDADE

  Facilitar ás persoas traballadoras a posibilidade de recoñecer e certificar a súa experiencia laboral e as aprendizaxes adquiridas por outras vías de formación.

  DIRIXIDO A

  Traballadores/as en activo ou desempregados/as.

  IDADES

  -         21 anos de idade para solicitar o recoñecemento  das unidades de competencia dos ciclos de grao superior.

  -         - 19 anos de idade para solicitar o recoñecemento  das unidades de competencia dos ciclos de grao medio.

  REQUISITOS

  Acreditar unha experiencia laboral mínima de 3 anos completos nos últimos 15, relacionada coa unidade ou unidades de competencia das que se pretende o seu recoñecemento.

  DOCUMENTACIÓN

  Modelos de documentos en relación á acreditación de competencias
     
  - Solicitude de inscrición (anexo III)
      - Modelo de declaración xurada (anexo VI)
      - Modelo de traxectoria formativa profesional (anexo VII)
      - Modelo de certificación de actividades desenvolvidas na empresa (anexo IX)


  PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN

  Consultar a páxina web que  se facilita.

  PRAZO DE SOLICITUDES

  Do 13 ao 23 de outubro de 2009

  PROCEDEMENTO PARA O RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS

   

   

  Folletos informativos: centros onde se imparte a formación profesional inicial no curso 2009-2010, perfís profesionais (competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos, título que se obtén, acceso a outros estudos) e información dos centros educativos.(09-09-2009) 

   

  Actividades físicas e deportivas

   

   

  Administración e xestión

   

   

  Agraria

   

   

  Artes gráficas

   

   

  Comercio e márketing

   

   

  Edificación e obra civil

   

   

  Electricidade e electrónica

   

   

  Enerxía e auga

   

   

   

  Fabricación mecánica

   

   

   

  Hostalaría e turismo

   

   

   

  Imaxe e son

   

   

   

  Imaxe persoal

   

   

  Industrias alimentarias

   

   

  Informática e comunicacións

   

   

  Instalación e mantemento

   

   

  Madeira, moble e cortiza

   

   

  Marítimo-pesqueiras

   

   

  Química

   

   

  Sanidade

   

   

  Servizos socioculturais e á comunidade

   

   

  Téxtil, confección e pel

   

   

  Transporte e mantemento de vehículos

   

  FONTE INFORMATIVA: Xunta de Galicia

   

  20090714100754-14-7-2009-10.7.31-1.jpg

  OFERTA DE ESTUDOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRAO MEDIO E SUPERIOR 2009/2010 POLO RÉXIME ORDINARIO EN GALICIA

  - Oferta ordinaria clasifificada por familia e ciclo.

  - Oferta ordinaria clasificada por provincia e concello.

  OFERTA DE ESTUDOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRAO MEDIO E SUPERIOR 2009/2010 POLO RÉXIME DE PERSOAS ADULTAS EN GALICIA

  OFERTA MODULAR CLASIFICADA POR FAMILIA E CICLO

  OFERTA MODULAR CLASIFICADA POR PROVINCIA E CONCELLO

  OUTRAS INFORMACIÓNS DE INTERESE:

  - Estudo de inserción laboral das persoas tituladas de formación profesional que remataron estudos no curso 2003-2004

     - Hai que duplicar os titulados de Formación Profesional en 2012 para igualarse con Europa.

  20090406121524-6-4-2009-12.4.35-1.jpg

  DATA DE REALIZACIÓN DAS PROBAS: 3 DE XUÑO DE 2009

  Máis información no portal da Xunta: http://www.edu.xunta.es/fp/probasCM.htm

  Localización do CIFP A FARIXA.

  20090203094635-3-2-2009-9.2.45-1.jpg

  FAMILIAS PROFESIONAIS ELIXIDAS POLO ALUMNADO DE 2º DE BACHARELATO (Curso 2008/2009)

  1.- Administración (13 alumnos/as interesados/as)

  2.- Comercio e marketing  (12 alumnos/as interesados/as)

  3.- Servizos socioculturais e a comunidade (11 alumnos/as interesados/as)

  4.- Informática  (10 alumnos/as interesados/as)

  5.- Mantemento de vehículos autopropulsados  (9  alumnos/as interesados/as)

  6.- Hostalaría e turismo (5 alumnos/as interesados/as)

  7.- Imaxe persoal (5 alumnos/as interesados/as)

  OFERTA FORMATIVA DE FOMACIÓN PROFESIONAL INICIAL EN GALICIA

  A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL


  Lunapic Photo Editing

  20081221194850-21-12-2008-19.12.3-1.jpg

  Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo.
      - Texto da orde

      - Máis información sobre as probas de acceso de grao medio


      - Máis información sobre as probas de acceso de grao superior

  Máis información sobre a Formación Profesional en Galicia na páxina da Xunta de Galicia.

  20081205125457-5-12-2008-12.12.3-1.jpg

  A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ha publicar proximamente no DOG a nova orde pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional (2009).

  No documento podemos ler información sobre: requisitos de inscrición, estrutura de organización da proba, exencións, certificados e o anexo coas opcións da parte específica da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior, en función da familia profesional a que se desexe acceder.

  Toda a información e a documentación referente ás probas de acceso aos ciclos formativos poderá consultarse dentro da opción "probas" do menú da páxina web: http://www.edu.xunta.es/fp

   

  FP20082009

  20080228232412-educaweb.jpg

  O novo Monográfico de Educaweb sobre Formación Profesional aporta algunhas reflexións e propostas. 

   

   
  La opinión de los expertos
   

  ¿Consideras que las titulaciones de Formación Profesional ofertadas en la actualidad se adecuan a los perfiles que demandan las empresas? ¿Y a la aparición de nuevas profesiones?
   
   
   
  Aviso a navegantes
    Benito Echeverría Samanes. Catedrático de “Formación Profesional”, Dpto. de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universitat de Barcelona
   
  El futuro de la Formación Profesional: vocaciones, competencias, habilidades y más
    Neus Ferran Biera. Coordinadora de FP de la Escola Pia de Sant Antoni (Barcelona)
   
  La formación profesional: Una forma de hacer en el presente en las escuelas para el futuro de las empresas
    Ismael Montoro Segura. Coordinador Departamento de Electricidad-Electrónica de La Salle Mollerussa de Mollerussa (Lleida)
   
  Intereses profesionales y oferta educativa
    Anna Soms. Psicopedagoga de los Servicios Educativos del Departament d'Educació y del EAP (Equipo de orientación y Asesoramiento Psicopedagógico) del Garraf (Barcelona). Orientadora profesional de Educaweb

   
  Experiencias
   
   
  Competencia digital para el alumnado de Formación Profesional
    Daniel Veiga Martínez. Orientador del IES García Barbón de Verín (Ourense) y Presidente de APOEGAL (Asociación Profesional de Orientación Educativa de Galicia)

   
  Otras aportaciones
   
   
  El estudio-trabajo como principio pedagógico en la formación de profesionales
    José Manuel Ruiz Calleja. Profesor Titular e Investigador del Centro de Estudios de Ciencias de la Educación Superior de la Universidad “Hnos. Saíz Montes de Oca” de Pinar del Río (Cuba)
   
  El reto de las cualificaciones profesionales
    Ramon Terrassa. Director de formación del IF-Fundación Pere Tarrés (Barcelona). Experto tecnológico del INCUAL entre 2006 a 2008
   
  II Congreso Internacional de formación profesional. Formación, orientación y competencia: convergencia con Europa en el 2010
    Angeles Piay Guiance. Orientadora del IES Miraflores de Oleiros (La Coruña)

   

  20080208102222-fp.jpg

  ESTUDAR FORMACIÓN PROFESIONAL (Artigo da revista Consumer)

  - Situación actual da Formación Profesional.

  - Formación Profesional: ciclos formativos de grao medio.

  - Formación Profesional: ciclos formativos de grao superior.

  Oferta formativa da Formación Profesional Inicial en Galicia

   

  Oferta formativa da Formación Profesional Inicial en centros sostidos con fondos públicos 2007-2008.

  Oferta por modulos, dos ciclos da Formación Profesional Inicial en centros públicos 2007-2008.


  Folletos informativos: centros onde se imparte a formación profesional inicial no curso 2007-2008, perfís profesionais (competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos, título que se obtén, acceso a outros estudos) e información dos centros educativos.
  - Máis información

   

  MÁIS INFORMACIÓN SOBRE CICLOS FORMATIVOS DO BLOG DE ORIENTACIÓN.

  20080108093848-fp.jpg

  Probas de acceso

  Ciclo Superior

  Ciclo Medio

  Inscrición á proba

  21 ao 31 de xaneiro

  21 ao 30 de abril

  Proba

  18 de abril

  5 de xuño

  No Diario Oficial de Galicia do día 3 de xaneiro de 2008, aparece a convocatoria de realización das probas de acceso a ciclos formativos para o curso 2008/2009. 

  Para completar a información, A Consellería de Educación facilita unha nota informativa , un manual de probas de acceso a ciclos de grao medio   e outro para o ciclo superior e distintas mostras de exames

  20071219112353-cuadernos.miniatura.jpg
  20070805202240-fp.jpg

  Relación dos ciclos formativos coa condición de liberados. (30/07/2007)
  - Listaxe ciclos formativos de grao medio
  - Listaxe ciclos formativos de grao superior

  Admisión a ciclos formativos de grao medio e superior: período extraordinario
  O prazo de presentación de solicitudes para o período extraordinario de admisión a ciclos formativos abrangue desde o día 3 ao 12 de setembro.

  Aviso importante sobre as probas extraordinarias de acceso a ciclos
  A Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais
  informa que "non se convocarán probas extraordinarias de acceso aos ciclos formativos de formación profesional para setembro."

  MÁIS INFORMACIÓN NA WEB DA XUNTA

   

  O próximo curso 2007-2008 implantaranse en Galicia sete novos ciclos en réxime ordinario -formación profesional regulada-, catro deles de grao medio e tres de grao superior. En concreto, o IES Monte Neme, de Carballo, contará co ciclo medio Equipos electrónicos de consumo; o IES de Curtis, co ciclo medio Explotación de sistemas informáticos; o Centro Integrado de Formación Profesional Monte de Conxo, de Santiago, co ciclo superior Sistemas de telecomunicación e informáticos; o IES Campo de San Alberto, de Noia, co ciclo superior Laboratorio de diagnóstico clínico; o IES A Sangriña, da Guarda, co ciclo medio Explotación de sistemas informáticos e o IES Johan Carballeira, de Bueu, co ciclo medio Estética persoal decorativa e o ciclo superior de Construcións metálicas.

   

  O 80% dos titulados atopan traballo antes dos seis meses

   

  PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS PARA O CURSO 2007/2008
  - Novidades da convocatoria de probas de acceso 2007/2008.
  • Adiántase a idade para poder presentarse ás probas.
  • Para o Grao medio poderase presentar quen cumpra 17 anos no ano de realización da proba. Non precisa este requisito de idade quen supere un programa de garantía social.
  • Para o Grao superior poderase presentar que cumpra 19 anos no ano de realización da proba ou 18 se ten un título de técnico nun ciclo formativo pertencente á mesma familia profesional que o ciclo que desexa cursar.
  - Calendario previsto das probas de acceso.
  • As probas de acceso a ciclos formativos de grao superior terán lugar o día 22 de maio. O período de inscrición será do día 16 ao 24 de abril.
  • As probas de acceso a ciclos formativos de grao medio levaranse a cabo o día 12 de xuño. O período de inscrición será do 14 ao 22 de maio.
  Toda a información e documentación referente ás probas de acceso de grao medio e superior pode consultarse dentro da opción "probas" do menú da páxina web: http://www.edu.xunta.es/fp
  20070109204116-xdg-esq-185-57.png

  Convocatoria de axudas económicas para a realización de formación práctica en centros de traballo destinadas ao alumnado matriculado no último curso de ciclos formativos de grao medio e superior de formación profesional específica, de artes plásticas e deseño, de módulos profesionais experimentais e programas de garantía social.

  Orde do 28 de decembro de 2006  (DOG, do 9 de xaneiro de 2007) 

  A nova lexislación sobre os estudos de Formación Profesional recóllese no Real Decreto 1538/2006 de 15 de decembro, polo que se establece a ordenación xeral da Formación Profesional do sistema educativo.

  Texto da lei en formato PDF.

  Texto da lei en formato html.

  Información procedente do blog de Antonio Garrido.

   

  UNHA FOTO DA ENTRADA DO I.E.S. "GARCÍA  BARBÓN"

  20061215195651-bo.jpg Con data de 14 de decembro de 2006 publícase no Diario Oficial de Galicia a Orde que regula a concesión de axudas para alumnado de ciclos formativos non vocacionais. No IES "García Barbón", o alumnado que ten dereito a axuda é o que se relaciona no cadro superior.

   

   

  Para o próximo mes de setembro vaise publicar no Diario Oficial de Galicia unha orde mediante a que se convocan axudas, cofinanciadas polo fondo social europeo, para o alumnado que inicie algún ciclo formativo, considerado non vocacional pero demandado polo mercado laboral.

  No IES "García Barbón", poden solicitar a axuda os/as  alumnos/as dos ciclos de: 

  COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

  INSTALACIÓN E MANTEMENTO ELECTROMECÁNICO DE MAQUINARIA E CONDUCCIÓN DE LIÑAS 

  A contía máxima destas axudas poderá ascender ata un máximo de 450 euros por alumno/a

  20060619123213-iesgb1.jpg

  Aquí podemos consultar a oferta formativa de Formación Profesional para o curso 2006/2007

  Folletos informativos das distintas familias profesionais

  Oferta formativa clasificada por provincia e concello.

  Oferta clasificada por familia profesional e ciclo.

   

  Outras informacións de interese:

  A Formación profesional como clave para a xeración de emprego.

   

   

  20060614213009-plane-banner.jpg

  Informamos da convocatoria extraordinaria de probas de acceso a ciclos formativos de grao medio prevista para o mes de setembro:

  - As datas previstas de inscrición á proba serán do 3 ao 10 de xullo.

  - A data prevista de realización do exame é o 7 de setembro.

  - Recoméndase que o alumnado con materias pendentes de 4º ESO que se examine no mes de setembro e desexe realizar un ciclo formativo de grao medio, se inscriba á proba no período correspondente (3-10 xullo). En caso de obter o título de graduado en ESO no mes de setembro non será necesario que realice a proba.

  - Proximamente publicarase no DOG a resolución da convocatoria.

  20060404221406-fp2007.gif

  Máis información:

  Sobre as probas de acceso a ciclos formativos en xeral.

  Sobre as probas de acceso a ciclos formativos de grao superior.

  20051103091036-fp1.jpg

  Estudos de Formación Profesional preferidos polo alumnado de 2º de Bacharelato (Curso 2005/2006)

  (Un 46% do alumnado -de dous grupos de 2º de Bacharelato- solicita información sobre estudos de Formación Profesional)

  Familia profesional (alumnado interesado)

  1.- Servizos socioculturais e a comunidade (9)

  2.- Comunicación, imaxe e son (7)

  3.- Comercio e marketing (6)

  4.- Electricidade e electrónica (5)

  5.- Deseño gráfico (4)

  6.- Informática (3)

  7.- Artes gráficas (3)

  20051029185252-fp2-jpg

  Estudos de Formación Profesional preferidos polo alummnado de 1º de Bacharelato.
  Curso 2005-2006.

  FAMILIA PROFESIONAL (ALUMNADO INTERESADO)

  1.-HOSTALERÍA E TURISMO (17)

  2.-ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA (16)

  3.-ADMINISTRACIÓN (10)

  4.-SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E A COMUNIDADE (10)

  5.-INFORMÁTICA (7)

  6.-DESEÑO GRÁFICO (6)

  7.-COMUNICACIÓN, IMAXE E SON (5)

  FAMILIA PROFESIONAL DE VIDRO E CERÁMICA

  Publicado: 07/07/2005 10:25 por en CICLOS FORMATIVOS
  20070722174008-vidro.jpg


  Oferta de Formación Profesional 2008/2009

  Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

  A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

  Outros recursos do Departamento de Orientación:
  VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 192-196.

  Información complementaria que recomendamos.

  Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
  Demanda de titulados de Formación Profesional
  O emprego e a xuventude galega.

  20070722173938-textil.jpg


  Oferta de Formación Profesional 2008/2009

  Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

  A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

  Outros recursos do Departamento de Orientación:
  VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 180-191.
  Revista “Entre Estudiantes” nº 110.

  Información complementaria que recomendamos.

  Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
  Demanda de titulados de Formación Profesional
  O emprego e a xuventude galega.

  FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA

  Publicado: 07/07/2005 13:26 por en CICLOS FORMATIVOS
  20070722173911-quimica.jpg

  Oferta de Formación Profesional 2008/2009

  Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

  A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

  Outros recursos do Departamento de Orientación:
  VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 148-159.
  Revista “Entre Estudiantes” nº 106 e 108.

  Información complementaria que recomendamos.

  Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
  Demanda de titulados de Formación Profesional
  O emprego e a xuventude galega.

  20070722173836-maritimas.jpg

  Oferta formativa de Formativa de Formación Profesional 2008/2009

  Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

  A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

  Outros recursos do Departamento de Orientación:
  VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 40-47.
  Revista “Entre Estudiantes” nº 122.

  Información complementaria que recomendamos.

  Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
  Demanda de titulados de Formación Profesional
  O emprego e a xuventude galega.

  FAMILIA PROFESIONAL DE MADEIRA E MOBLE

  Publicado: 07/07/2005 13:28 por en CICLOS FORMATIVOS
  20070722173751-moble.jpg


  Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009

  Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

  A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

  Outros recursos do Departamento de Orientación:
  VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 128-133.
  Revista “Entre Estudiantes” nº 97.

  Información complementaria que recomendamos.

  Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
  Demanda de titulados de Formación Profesional
  O emprego e a xuventude galega.

  FAMILIA PROFESIONAL DE IMAXE PERSOAL

  Publicado: 06/07/2005 13:29 por en CICLOS FORMATIVOS
  20070722173712-imaxepersoal.jpg

  Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009

  Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

  A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

  Outros recursos do Departamento de Orientación:
  VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx.108-113.
  Revista “Entre Estudiantes” nº 91, 102 e 126.

  Información complementaria que recomendamos.

  Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
  Demanda de titulados de Formación Profesional
  O emprego e a xuventude galega.

  20070722173638-alimentaria.jpg


  Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009

  Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

  A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

  Outros recursos do Departamento de Orientación:
  VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx.114-122.
  Revista “Entre Estudiantes” nº 86.

  Información complementaria que recomendamos.

  Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
  Demanda de titulados de Formación Profesional
  O emprego e a xuventude galega.

  20070722173606-fmecanica.jpg


  Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009


  Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

  A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

  Outros recursos do Departamento de Orientación:
  VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx.86-96.
  Revista “Entre Estudiantes” nº 89 e 101.

  Información complementaria que recomendamos.

  Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
  Demanda de titulados de Formación Profesional
  O emprego e a xuventude galega.

  20070722173509-electricidade.jpg


  Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009

  Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

  A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

  Outros recursos do Departamento de Orientación:
  VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx.78-84.
  Revista “Entre Estudiantes” nº 98, 114 e 115.

  Información complementaria que recomendamos.

  Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
  Demanda de titulados de Formación Profesional
  O emprego e a xuventude galega.

  20070722173438-edificacion.jpg


  Oferta formativa de Formación Profesional 2007/2008

  Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

  A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

  Outros recursos do Departamento de Orientación:
  VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 70-77.
  Revista “Entre Estudiantes” nº 89 e 124.

  Información complementaria que recomendamos.

  Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
  Demanda de titulados de Formación Profesional
  O emprego e a xuventude galega.

  20070722173358-servprod.jpg


  Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009

  Ciclo Formativo de Grao Medio de Instalación e Mantemento Electromecánico de Maquinaria e Conducción de Liñas no I.E.S. “García Barbón”.

  Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

   A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

  Outros recursos do Departamento de Orientación:
  VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 140-147.
  Revista “Entre Estudiantes” nº 109.

  Información complementaria que recomendamos.

  Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
  Demanda de titulados de Formación Profesional
  O emprego e a xuventude galega.

  20070722173321-vehautopro.jpg


  Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009

  Ciclo Formativo de Grao Medio de Electromecánica de Vehículos no I.E.S. “García Barbón".

  Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

  A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

  Outros recursos do Departamento de Orientación:
  VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 134-139.
  Revista “Entre Estudiantes” nº 107 e 117.

  Información complementaria que recomendamos.

  Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
  Demanda de titulados de Formación Profesional
  O emprego e a xuventude galega.

  FAMILIA PROFESIONAL DE ARTES GRÁFICAS

  Publicado: 10/06/2005 17:44 por en CICLOS FORMATIVOS
  20070722173236-artesgraficas.jpg

  Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009

  Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

  A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

  Outros recursos do Departamento de Orientación:
  VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 52-57.
  Revista “Entre Estudiantes” nº 82.

  Información complementaria que recomendamos.

  Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
  Demanda de titulados de Formación Profesional
  O emprego e a xuventude galega.

  20070722173200-agrarias.jpg

  Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009

  Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

  A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL


  Outros recursos do Departamento de Orientación:
  VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 28-35.

  Revista “Entre Estudiantes” nº 95, 111 e 121.

  Información complementaria que recomendamos.

  Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
  Demanda de titulados de Formación Profesional
  O emprego e a xuventude galega.

  FAMILIA PROFESIONAL DE SANIDADE

  Publicado: 13/05/2005 17:10 por en CICLOS FORMATIVOS
  20070722173132-sanidade.jpg

  SANIDADE

  Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009

  Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

  A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

  Outros recursos do Departamento de Orientación.
  Revista “Entre Estudiantes” nº 87, 92, 105, 116 e 119.
  VARIOS AUTORES (2006) . Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx.160-173.

  Información complementaria que recomendamos.

  Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
  Demanda de titulados de Formación Profesional
  O emprego e a xuventude galega.

  Etiquetas: ,

  ENSINANZAS ESPECIAIS E DE ADULTOS

  Publicado: 12/05/2005 17:09 por en CICLOS FORMATIVOS
  20070722172155-ea.jpg
  Ensinanzas especiais e de adultos. (Artísticas. Deportivas. Educación de Adultos. Ensinanzas de Idiomas)

  Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

  Outros recursos do Departamento de Orientación:
  VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 198-297.
  Revista “Entre Estudiantes” Nº 91 e 98.

  Información complementaria que recomendamos.

  Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
  Demanda de titulados de Formación Profesional
  O emprego e a xuventude galega.

  20070722173102-servsocio.jpg

  SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E A COMUNIDADE

  Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009
  Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

  A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

  Outros recursos do Departamento de Orientación:
  VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 1. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 174-179.
  Revista “Entre Estudiantes” Nº 90 e 94.

  Información complementaria que recomendamos.

  Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
  Demanda de titulados de Formación Profesional
  O emprego e a xuventude galega.

  Etiquetas:

  20070722173015-deportivas.jpg

  ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS


  Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009

  Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

  A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

  Outros recursos do Departamento de Orientación:
  VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 36-38.
  Revista “Entre Estudiantes” Nº 95.

  Información complementaria que recomendamos.

  Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
  Demanda de titulados de Formación Profesional
  O emprego e a xuventude galega.

  Etiquetas:

  20070722172923-comercio.jpg

  COMERCIO E MARKETING

  Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009

  Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

  A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

  Outros recursos do Departamento de Orientación:
  VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5.Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 58-63.
  Revista “Entre Estudiantes” nº 93, 113 e 118.

  Información complementaria que recomendamos.

  Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
  Demanda de titulados de Formación Profesional
  O emprego e a xuventude galega.

  Etiquetas: ,

  FAMILIA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

  Publicado: 05/05/2005 17:05 por en CICLOS FORMATIVOS
  20070722172854-administracion.jpg

  ADMINISTRACIÓN


  Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009

  Ciclo Superior de Administración e Finanzas no I.E.S. “García Barbón”

  Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

  A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

  Outros recursos do Departamento de Orientación:
  VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 48-51.

  Información complementaria que recomendamos.

  Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
  Demanda de titulados de Formación Profesional
  O emprego e a xuventude galega.

  Etiquetas:

  20070722172824-hostaleria.jpg

  HOSTALARÍA E TURISMO


  Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009

  Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

  A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL


  Outros recursos do Departamento de Orientación:
  VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 98-106.
  Revista “Entre Estudiantes” nº 84, 103 e 125.

  Información complementaria que recomendamos.

  Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
  Demanda de titulados de Formación Profesional
  O emprego e a xuventude galega.

  FAMILIA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA

  Publicado: 02/05/2005 11:35 por en CICLOS FORMATIVOS
  20070722172750-informatica.jpg

  INFORMÁTICA


  Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009

  Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

  A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

  Outros recursos do Departamento de Orientación:
  VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 5.Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 124-127.
  Revista “Entre Estudiantes” Nº 85.

  Información complementaria que recomendamos.

  Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.
  Demanda de titulados de Formación Profesional
  O emprego e a xuventude galega.

  20070722172713-comunicacion.jpg

  COMUNICACIÓN, IMAXE E SON

  Oferta formativa de Formación Profesional 2008/2009

  Web de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Cultura.

  A NOVA FORMACIÓN PROFESIONAL

  Outros recursos do Departamento de Orientación:
  VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 64-69.
  Revista “Entre Estudiantes” nº 123.

  Información complementaria que recomendamos.

  Informe das Cámaras de Comercio sobre as titulacións máis solicitadas.

  Demanda de titulados de Formación Profesional

  O emprego e a xuventude galega.  Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
  Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

  Contrato Coloriuris