Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes al tema ITINERARIOS.

O CAMIÑO DO ÉXITO

Fonte da información: Víctor Cuevas

22/03/2015 22:40 Daniel Veiga #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

SEMINARIOS GRUNDTVIG 2012-2013

A finalidade do programa é a de permitir ás persoas adultas participar en actividades de formación noutros países, compartindo experiencias de aprendizaxe innovadoras e relevantes para o seu desenvolvemento persoal.

Os seminarios abordan múltiples temas de intererese e procuran a potenciación da aprendizaxe de linguas, a cidadanía europea e o diálogo intercultural.

Máis información na páxina do Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos.

Catálogo de actividadades 2012/2013

(Na páxina sete tedes o indice de actividades por países e na páxina 366 o índice de actividades por orde cronolóxica)

 

20/03/2013 12:17 Daniel Veiga #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

CURSOS SEN COSTE EN INTERNET (MOOCs)

Juanfra Álvarez Herrero facilita información moi interesante sobre  CURSOS ABERTOS, SEN COSTE, EN INTERNET E MASIVOS (MOOCs) impartidos polo

profesorado de distintas Universidades.

É necesario rexistrarse.

CURSOS agrupados por temática.

UNIVERSIDADES que se sumaron ao Proxecto Miríada.

20/01/2013 19:47 Daniel Veiga #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

FORMACIÓN EN INTERNET SEN COSTE

20121207190721-7-12-2012-19.12.48-1.jpg

Ver artigo sobre o tema.

07/12/2012 19:09 Daniel Veiga #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

O NOVO SISTEMA EDUCATIVO (VÍDEO)

Para saber máis:

Anteproxecto de Lei Orgánica

A reforma da LOE.

Reválidas

19/07/2012 12:07 Daniel Veiga #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

CONVOCADAS PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE ESO

CONVOCADAS PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

20/03/2012 13:17 Daniel Veiga #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

PROBA PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHAREL

Proba para a obtención do título de bacharel para persoas maiores de vinte anos na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

Requisitos que deben reunir os participantes.

Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

a) Ser maior de 20 anos ou cumprir esa idade no ano natural en que se vai realizar a proba.

b) Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente para os efectos académicos.

c) Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar en que se realicen as probas.

Estrutura da proba.

1. A proba organizarase de xeito diferenciado segundo as distintas modalidades de bacharelato.

2. A proba constará de dous exercicios, o primeiro deles dedicado ás materias comúns e o segundo, ás materias de modalidade.

O primeiro exercicio, que versará sobre as materias comúns establecidas no artigo 6 do mencionado decreto, terá como obxectivo valorar a madureza intelectual e a formación xeral do aspirante naquelas competencias que favorecen a aprendizaxe ao longo da vida. Será común para as diferentes modalidades e estruturarase en catro partes:

a) Primeira parte. Lingua galega e literatura.

b) Segunda parte. Lingua castelá e literatura.

c) Terceira parte. Lingua estranxeira.

d) Cuarta parte. Resposta por escrito a unha serie de cuestións relativas aos contidos das materias de Ciencias para o mundo contemporáneo, Filosofía e cidadanía, Historia da filosofía e Historia de España.

O segundo exercicio, diferente para cada unha das modalidades, versará sobre as materias de modalidade establecidas no artigo 7 do Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. Avaliará o logro dos obxectivos propios do bacharelato e a adquisición das destrezas básicas das materias de modalidade, como a comprensión de conceptos, o manexo da linguaxe científica, a resolución de problemas e a capacidade de analizar, relacionar e sintetizar.

 

Aquí podes consultar máis información.

22/02/2012 19:59 Daniel Veiga #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

CONVOCADAS PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE

20110922092955-22-9-2011-9.9.41-1.jpg

CONVOCADAS PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE PARA ACCEDER ÁS ACCIÓNS FORMATIVAS DOS NOVOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE (NIVEL 2 E 3)

SOLICITUDE

Dirixida ao Instituto Galego das Cualificacións

REMATE DO PRAZO DE PRESENTACIÓN

28 DE SETEMBRO DE 2011

LUGAR DE CELEBRACIÓN

RECINTO FEIRAL DE SILLEDA

WEB DE REFERENCIA

http://traballoebenestar.xunta.es

NORMATIVA LEGAL

DOG, 5 de setembro de 2011

Para saber máis

Sobre certificados de profesionalidade e competencias clave (DOG, 4 de agosto de 2011)

COMPETENCIAS CLAVE -XUNTA DE GALICIA-

22/09/2011 09:26 Daniel Veiga #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

Probas de acceso á Escola Superior de Arte Dramática de Galicia

20110531193309-31-5-2011-19.5.34-1.jpg

Informámosvos de que está aberto o prazo de inscrición das probas de acceso á Escola Superior de Arte Dramática de Galicia para o curso 2011/2012. Convócanse prazas para as titulacións de grao en Interpretación, Dirección escénica e Dramaturxia e Escenografía.

O prazo de inscrición remata o 20 de xuño e as probas terán lugar do 27 de xuño ao 8 de xullo.  Atoparedes a información detallada sobre o contido e desenvolvemento das probas e sobre os estudos en Arte Dramática en www.esadgalicia.com.

Poza Cabalo s/n · 36212 Vigo (Pontevedra)
986 246 399 · 619 910 967
www.esadgalicia.com
www.facebook.com/esadgalicia

31/05/2011 19:33 Daniel Veiga #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

CONVOCATORIA DE PROBAS PARA OBTER O TÍTULO DE GRADUADO/A EN E.S.O.

CONVOCATORIA DE PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO/A EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA PARA MAIORES DE DEZAOITO ANOS NAS CONVOCATORIAS DE XUÑO E SETEMBRO (D.O.G. 11 DE MAIO DE 2011)

 

Centro e lugar de celebración das probas

OURENSE

              Centro de EPA Ourense

Rúa Álvarez de Sotomayor, 4

Prazos de matrícula

Proba de xuño: 16 ao 27 de maio, ambos os dous incluídos

Proba de setembro: 1 e 2 de setembro, , ambos os dous incluídos

Datas das probas

14 de xuño

9 de setembro

Chamamento para acceso aos espazos de realización da proba

Entre as 8.30 e as 9 horas

13/05/2011 19:03 Daniel Veiga #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

CONVOCATORIA PARA FUTUROS PROFESORES/AS DE AUTOESCOLA

Lemos no blog de Ángeles González Pérez (Onda Cero Verín)unha información interesante sobre a convocatoria para futuros profesores/as de Autoescola.

A información completa pode consultarse aquí.

14/01/2011 09:36 Daniel Veiga #. ITINERARIOS Hay 1 comentario.

FORMACIÓN A TÚA MEDIDA NA AULA MENTOR DE VERÍN

20090525100244-24-5-2009-9.5.8-1.jpg
O Ministerio de Educación, Política Social e Deporte ofrece unha modalidade de formación aberta e a distancia mediante o uso de internet que se chama AULA MENTOR. Na actualidade a Aula Mentor conta con máis de 100 cursos e posúe máis de 350  aulas en funcionamento.
A Aula Mentor de Verín ubícase no Instituto de Educación Secundaria "García Barbón".


Administrador Fernando Cabido García

Antonio Fernández Pérez s/n - C.P.: 32600 Verín ( Curense)
:
TEL: 988410379. Fax: 988414434
E-Mail: avem0020@encina.pntic.mec.es
© Ministerio de Educación y Ciencia
25/05/2009 10:02 Daniel Veiga #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

BACHARELATO PARA PERSOAS ADULTAS (2007/2008)

20070905111358-img052.jpg
BACHARELATO PARA PERSOAS ADULTAS (2007/2008)
 As persoas maiores de dezaoito anos poden seguir as ensinanzas de bacharelato deadultos a través de tres camiños:
-o bacharelato presencial, - o bacharelato a distancia semipresencial, e o bacharelato a distancia con titorías telemáticas.
 
Matrícula no IES onde se imparte do 3 ao 28 de setembro 
 
-Semipresencial: Matrícula do 10 ao 25 de setembro 
-Con titorías telemáticas: Matrícula do  3 ao 28 de setembro 
  
 
OUTRAS INFORMACIÓNS DE INTERESE: OFERTA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 
05/09/2007 11:13 Daniel Veiga #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

A XUNTA CONVOCA PROCESO SELECTIVO (100 PRAZAS DE AXENTES FORESTAIS)

20060111180549-image2.gif

No Diario Oficial de Galicia do día 9 de xaneiro de 2006, aparece publicada a Orde do 26 de decembro de 2005, pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo de Auxiliares  Técnicos da Xunta de Galicia (grupo D), escala de axentes forestais. O prazo de presentación de solicitude é de vinte días naturais.

A orde de convocatoria pode consultarse aquí.

11/01/2006 18:05 Daniel Veiga #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

OPOSICIÓNS PARA OS CORPOS AUXILIAR E SUBALTERNO DA XUNTA DE GALICIA

20051217235651-dogas.gif

No Diario Oficial de Galicia (DOG) do 15 de decembro de 2005 aparece publicada a convocatoria de proceso selectivo para 117 prazas do corpo de auxiliares (grupo D) e 70 prazas do corpo de subalternos (grupo E).

Información completa das convocatorias:

117 prazas do grupo D (corpo de auxiliares)

70 prazas do grupo E (corpo de subalternos)

17/12/2005 23:23 Daniel Veiga #. ITINERARIOS Hay 1 comentario.

FAMILIAS PROFESIONAIS

20051029201534-fp-jpgA información que podemos consultar sobre as familias profesionais abarca o conxunto dos niveis educativos (universitarios, ciclos de grao medio, ciclos de grao superior e iniciación profesional)e especifica as relacións da competencia profesional coa clasificación nacional de actividades económicas [CNAE-93] e coa clasificación nacional de ocupacións (CNO-94).

Complementariamente, a web ofrece información sobre as distintas titulacións.

Información sobre os perfís profesionais. Galicia
Perfís profesionais
03/10/2005 16:13 #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL

A Formación Profesional Ocupacional vai dirixida ás persoas desempregadas que queren recibir unha cualificación específica, relacionada cunha ocupación concreta e que facilite a súa incorporación ao mercado laboral.
Son cursos sen coste e totalmente prácticos, para grupos dun máximo de 15 alumnos/as e con axudas para o desprazamento.
Web de información da Xunta de Galicia sobre a Formación Ocupacional
Requisitos para poder recibir cursos de Formación Ocupacional
Programación dos cursos de Formación Profesional Ocupacional
13/09/2005 11:12 #. ITINERARIOS Hay 1 comentario.

PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL

Os Programas de Garantía Social facilitan unha formación de carácter non regrado de duración anual (1 curso académico).
Para poder realizar un Programa de Garantía Social (PGS) é necesario: ter entre 16 e 21 anos, non ter superada a Educación Secundaria Obrigatoria e non posuír titulación de Formación Profesional.
A finalidade dos PGS é dobre: por unha banda, pretenden recuperar ao alumnado para proseguir estudos (proba de acceso aos Ciclos de Grao Medio) e, por outra banda, posibilitan a preparación do alumnado para o mundo laboral.

Programas de Garantía Social no IES García Barbón
Axudante/a de mecánica xeral e electricidade do vehículo
Operario/a de construccións metálicas en aluminio
Operario/a maquinista de confección industrial

Máis información
Programas de Garantía Social en Galicia 2005/2006
Información do Ministerio de Educación
12/09/2005 12:05 #. ITINERARIOS Hay 2 comentarios.

EQUIVALENCIAS E VALIDACIÓNS DE ESTUDOS NA E.S.O.

Equivalencias a efectos académicos e validacións da Educación Secundaria Obrigatoria (ESO).

Sistema anterior- Sistema novo- Educación de Adultos
7º de EXB---------------------1º de ESO---------------1º Módulo
8º de EXB---------------------2º de ESO---------------2º Módulo
1º BUP/1º FPI---------------3º de ESO---------------3º Módulo
2º BUP/2º FPI---------------4º de ESO---------------4º Módulo
09/09/2005 16:23 #. ITINERARIOS Hay 2 comentarios.

ITINERARIOS A PARTIR DUN CICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR

Unha parte importante do alumnado que cursa un Ciclo de Grao Superior pretende integrarse no mundo laboral, sendo escasa a porcentaxe dos alumnos/as que prefiren continuar estudando. Para coñecer todas as posibilidades, podemos visitar os Itinerarios a partir dun Ciclo Formativo de Grao Superior

En todo caso, antes de tomar unha decisión é recomendable seguir unha serie de pasos ou factores a ter en conta

Unha páxina de obrigada visita para enterarse sobre Ciclos Formativos é a de Información sobre a Formación Profesional en Galicia

Na comarca de Verín tes moita información no Blog de Ciclos do IES "García Barbón"

Outras informacións de interese
Organigrama do sistema educativo
Títulos oficiais
05/09/2005 16:12 #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

ITINERARIOS A PARTIR DE 2º DE BACHARELATO

En primeiro lugar, mostramos as características e estructura do Bacharelato na web da Xunta sobre os Estudos de Bacharelato

En segundo lugar, presentamos os Itinerarios a partir de 2º de Bacharelato

En terceiro lugar, recomendamos visitar os consellos para tomar unha decisión sobre o teu futuro académico e profesional.

En cuarto e último lugar, pode ser de axuda a realización de cuestionarios de intereses profesionais e test de orientación profesional que se facilitan no Blog de Orientación

Outras informacións de interese
Organigrama do sistema educativo
Títulos oficiais
05/09/2005 16:13 #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

ITINERARIOS A PARTIR DUN CICLO DE GRAO MEDIO

Unha parte do alumnado que realiza un Ciclo de grao Medio ten previsto integrarse no mundo laboral, sen embargo, algúns alumnos e alumnas queren estudar máis, polo que teñen que coñecer os itinerarios a partir dun Ciclo de Grao Medio
Unha referencia obrigada para informarse sobre ciclos formativos en Galicia podemos consultala na web da Formación Profesional en Galicia (Xunta de Galicia)
Como en calquera proceso de toma de decisións, é recomendable ter en conta unha serie de pasos a seguir para decidir con acerto.
Na comarca de Verín podes informarte no Blog sobre a oferta de ciclos formativos e programas de garantía social do IES García Barbón

Outras cuestións de interese
Organigrama do sistema educativo
Títulos oficiais
05/09/2005 16:13 #. ITINERARIOS Hay 1 comentario.

ITINERARIOS A PARTIR DE 4º DE E.S.O.

En primeiro lugar, queremos ofrecer un esquema e a correspondente explicación sobre os estudos de Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O) e facilitamos a Estructura da Educación Secundaria Obrigatoria.
En segundo lugar, podemos informarnos sobre as posibilidades que temos, tanto si xa temos o título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria como si non temos tal titulación, polo que temos que visitar os Itinerarios a partir de 4º de ESO
En terceiro lugar, temos que pararnos a reflexionar e, para elo, é necesario ter en conta as fases para tomar unha decisión.

En cuarto e último lugar, podemos cumplimentar o cuestionario que nos axuda a seleccionar unha modalidade de Bacharelato ou o Test de intereses profesionais -despois de 4º de ESO-

Outras informacións de interese
Organigrama do sistema educativo
Títulos oficiais
05/09/2005 16:13 #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

ENSINANZAS DEPORTIVAS

Na modalidade de Ensinanzas Deportivas a oferta é de Ciclo Medio e Ciclo Superior de fútbol e Ciclo Medio e Ciclo Superior de fútbol sala.

Para saber máis
Ensinanzas deportivas na páxina web do Ministerio de Educación e Ciencia
02/09/2005 09:48 #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

ESTUDOS ARTÍSTICOS E MUSICAIS

Os itinerarios académicos das Ensinanzas Artísticas e do Ensino Musical -asignatura pendente- son dúas alternativas formativas que debemos considerar. Para ter unha idea completa da oferta de Ensinanzas Artísticas, podemos entrar na web do Ministerio de Educación e Ciencia e consultar as ensinanzas de Música, Danza, Artes Plásticas e Deseño e Arte Dramática

Para saber máis
Estudar Arte dramática en Galicia
Oferta formativa de Artes Plásticas e Deseño en Galicia

Estudos Superiores de Deseño en Galicia
02/09/2005 20:29 #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

A FORMACIÓN PROFESIONAL, NA PRIMEIRA DIVISIÓN

Cada día se fala máis da importancia formativa -cualificación profesional- e das boas saídas laborais de moitos dos estudantes de Formación Profesional. Na revista dixital Expansión & Empleo podemos ler un artigo de Carlos López Combarros sobre a importancia dos estudos de Formación Profesional.
01/09/2005 10:36 #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

FORMACIÓN MEDIANTE O USO DE INTERNET (e-learning)

A teleformación ou "e-learning" -formación mediante o uso de internet- permite aprender sen problemas de lugar ou horario e presenta unha crecente oferta educativa.
Coa pretensión de coñecer algo máis sobre a teleformación, as súas vantaxes, a fiabilidade da formación e a súa situación actual recomendamos a lectura do artigo da Revista Consumer.

Para saber máis
O crecemento da teleformación
30/08/2005 17:01 #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

PREPARAR UNHA OPOSICIÓN

Unha das posibles saídas laborais -moi frecuente na provincia de Ourense- pode ser a de preparar unha oposición. Por elo, antes de tomar a decisión, parece convinte ter en conta as recomendacións que se anotan neste artigo da Revista Consumer.
Recomendacións xerais para preparar unha oposición
Emprego público

Para saber máis.
Información sobre oposicións e emprego da Rede de Información e Documentación Xuvenil da Xunta de Galicia
Páxina de información sobre oposicións Portal do opositor Academia Postal
26/08/2005 12:35 #. ITINERARIOS Hay 7 comentarios.

OUTRAS PROFESIÓNS

Unha parte dos estudantes elixen opcións académicas e/ou profesionais que os levan a realizar estudos universitarios ou ben a cursar a Formación Profesional Específica.
Existen outras opcións formativas "non reguladas" que deben ser coñecidas e valoradas -por exemplo, piloto, guionista de cine, radio e televisión, modelo, anticuario, grafólogo/a, bombeiro/a, etc-. Para coñecer unha parte das "outras profesións" tes que visitar OUTRAS PROFESIÓNS
25/08/2005 11:35 #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

EDUCACIÓN A DISTANCIA

A educación a distancia pode ser unha opción formativa interesante. Para coñecer as súas características máis importantes e as súas opcións ou itinerarios vamos propoñer algunhas lecturas.
En primeiro lugar, dous informes breves e claros da REVISTA CONSUMER.
1º Informe da Revista Consumer
2º Informe da Revista Consumer

Para saber máis: oferta en Galicia
Bacharelato a distancia.
22/08/2005 14:10 #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

ESTUDAR IDIOMAS NO ESTRANXEIRO

Ter un dominio pleno dun idioma estranxeiro (por exemplo,o inglés) require dunha práctica linguïstica intensiva. Para axudar na toma de decisións sobre a mellor opción, queremos recomendar a lectura do seguinte traballo.
Pautas e recomendacións para estudar idiomas no estranxeiro.
Monográfico de EDUCAWEB (2002)
Monográfico de EDUCAWEB (2001)
Outras informacións de interese
Os idiomas, asignatura pendente
22/08/2005 12:50 #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

ESTUDAR BACHARELATO NO I.E.S.

 

OFERTA FORMATIVA DE BACHARELATO DO I.E.S. "GARCÍA BARBÓN". CURSO 2005-2006

HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIAIS E TECNOLOXÍA.

Para informarse das distintas asignaturas comúns, propias da modalidade e optativas de cada Bacharelato podemos consultar o esquema que se acompaña.
Para complementar a información do esquema, ofrecemos as vinculacións entre as modalidades de Bacharelato e os posteriores estudos universitarios: cursando calquera modalidade de Bacharelato, pola vía de Humanidades, pola vía de Ciencias Sociais e pola vía do Bacharelato de Tecnoloxía. O documento pode visualizarse aquí.

29/04/2005 20:40 #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.


Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris