Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

EMPREGO

ESTUDO SOBRE O EMPREGO DOS UNIVERSITARIOS GALEGOS

ESTUDO SOBRE O EMPREGO DOS UNIVERSITARIOS GALEGOS

O 66% dos titulados universitarios

xa traballan (Estudo do ano 2006/2007)

A taxa de colocación dos titulados en

Ciencias dá Saúde alcanza o 80%

As enxeñerías e Arquitectura están en segundo lugar, mentres que Humanidades ten un índice do 42%

Información do xornal El Correo Gallego

Información do xornal La Voz de Galicia

Información da páxina web de Aprendemas

Axencia para a calidade do sistema universitario de Galicia

Libro que contén o Informe en formato pdf

A MÍN GÚSTAME A TITULACIÓN, PERO.......TEN SAÍDA LABORAL?

A MÍN GÚSTAME A TITULACIÓN, PERO.......TEN SAÍDA LABORAL?

A MÍN GÚSTAME A TITULACIÓN, PERO.......TEN SAÍDA LABORAL?

Para tomar unha decisión axeitada  sobre o noso futuro académico e laboral é necesario manexar distintos tipos de información. Unha das preguntas que os adolescentes formulan con máis frecuencia refírese á potencial saída laboral dos estudos elixidos. Para dar resposta a tal pregunta podemos visitar dúas páxinas que nos recomenda Víctor Cuevas, un orientador que escribe sobre  moitas cuestións interesantes de orientación profesional no seu blog.

FICHAS DE EMPREGABILIDADE DO OBSERVATORIO DO INEM

WEB DO PROXECTO ORION DA UNIVERSIDADE DE COMILLAS

OBSERVATORIO DE OCUPACIÓNS E TITULACIÓNS

MINISTERIO DE TRABALLO E INMIGRACIÓN

BUSCAR EMPREGO COA AXUDA DE INTERNET

BUSCAR EMPREGO COA AXUDA DE INTERNET

BUSCAR EMPREGO COA AXUDA DE INTERNET

MÁIS INFORMACIÓN SOBRE INTERNET COMO RECURSO PARA BUSCAR EMPREGO

 

 

PRECISAMOS MÉDICOS/AS E ENFERMEIROS/AS

O diario EL PAIS informa sobre os postos de difícil cobertura no segundo trimestre de 2010 e sinala que as ocupacións  de médicos/médicas e enfermeiros/enfermeiras son , entre outros, os máis difíciles de cubrir.

CATÁLOGO DE OCUPACIÓNS DE DIFÍCIL COBERTURA (BOE)

UNHA WEB CHEA DE RECURSOS PARA ORIENTARSE

UNHA WEB CHEA DE RECURSOS PARA ORIENTARSE

UNHA WEB CHEA DE RECURSOS PARA ORIENTARSE

O Ministerio de Traballo e Inmigración puxo en marcha a finais de 2009 a páxina www.redtrabaja.es, sitio de referencia para as persoas  e empresas que utilizan os servizos públicos de emprego.

Lunapic Photo Editing

Especialmente útil e interesante -para orientadores/as e para o alumnado-  é o apartado adicado ás cuestións de orientación profesional

CÓMO É A VIDA DUN PARADO?

CÓMO É A VIDA DUN PARADO?

O MERCADO DEMANDA EMPREGOS QUE NON SE CUBREN

O MERCADO DEMANDA EMPREGOS QUE NON SE CUBREN

O Instituto Nacional de Emprego (INEM) elaborou un catálogo de ocupacións de difícil cobertura no primeiro trimestre de 2009 no que se facilita información por provincias das ocupacións que non atopan profesionais.

Pola súa parte, no xornal EL PAÍS podemos ler un interesante artigo titulado "Aquí sí hay trabajo" no que se recollen distintas aportacións sobre o catálogo de ocupacións de difícil cobertura do INEM. Entre outras aportacións, destacamos que as profesións de difícil cobertura que máis se repiten no conxunto das provincias son as seguíntes:

-Enxeñeiro/a informático     -Médico/a     -Mecánico/a reparador de distintos tipos de maquinaria     -Farmacéutico/a

-Protésico/a dental     -Pastor/a     -Operador/a de máquinas do metal     -Operador/a de planta de auga

-Terapeuta ocupacional     -Técnico/a de mantemento de equipos mecánicos     -Técnico/a de impresión

-Técnico/a en electricidade     -Caldeirería     -Profesións relacionadas co mariña mercante e o mar

- Deportistas e entrenadores profesionais     -Operador/a de gas

Outras Informacións relacionadas: http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=4562

 

BUSCAR TRABALLO COA AXUDA DE INTERNET

BUSCAR TRABALLO COA AXUDA DE INTERNET

Educaweb presenta un novo número monográfico adicado ó uso de internet como recurso para buscar traballo. O monográfico número 175 aporta sete reflexións sobre a utilidade da rede para buscar emprego (as bolsas de traballo, os portais de emprego, a orientación profesional, etc).

UN MULTIBUSCADOR DE EMPREGO CON SERVIZO RSS

UN MULTIBUSCADOR DE EMPREGO CON SERVIZO RSS

DIRECTO AO EMPREGO CURSANDO FORMACIÓN PROFESIONAL

 

A FP mantén o liderado na inserción laboral

Un 97% dos titulados en Formación Profesional quedan a traballar en Galiza. O 80% atopa emprego en menos de seis meses.

As maiores taxas de inserción están en Fabricación mecánica; Mantemento de vehículos autopropulsados; Mantemento e servizos á produción; e Madeira e moble, superando en todas elas o 78%.

O 81% dos titulados en Formación Profesional considera que o seu primeiro emprego garda relación co ciclo estudado

Case o 45% dos estudantes que acadaron o título no SUG entre 2001 e 2003 tardaron menos de catro meses en atopar traballo

No caso dos alumnos que remataron FP en 2004, o 80% obtiveron emprego antes dos seis meses

Os titulados de FP son os que acadan máis contratos indefinidos  

MOZOS E MOZAS EN IDADE DE TRABALLAR: MILEURISTAS E/OU EMIGRANTES

MOZOS E MOZAS EN IDADE DE TRABALLAR: MILEURISTAS E/OU EMIGRANTES

A XUVENTUDE E O EMPREGO: UNHA REALIDADE PRECARIA

Galicia perdeu nun ano 11.985 mozos en idade de traballar

Canarias, Baleares, o Reino Unido e Portugal son os seus principais destinos

A xuventude utiliza internet como ferramenta para buscar traballo

RECURSOS PARA BUSCAR EMPREGO

RECURSOS PARA BUSCAR EMPREGO

 SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO

 SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO

 NOVO PORTAL DE EMPREGO DA CONSELLERÍA DE TRABALLO

 

 

DIRECTO AO EMPREGO CURSANDO FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECTO AO EMPREGO CURSANDO FORMACIÓN PROFESIONAL

Sánchez Piñón salienta que o 80% dos titulados de Formación Profesional en Galicia atopa emprego antes dos seis meses

A conselleira de Educación presentou esta mañá os últimos datos sobre inserción laboral dos titulados universitarios e de FP

Destacou que o 87,6% dos titulados universitarios entre o 2002 e o 2003 que estaban traballando en xuño do 2004 facíano na Comunidade galega

A máxima responsable do departamento educativo autonómico referiuse tamén á inserción laboral por familias profesionais, destacando que son Fabricación mecánica; Mantemento de vehículos autopropulsados; Mantemento de servizos á produción; e Madeira e moble, as que presentan unha maior taxa de ocupación, oscilando entre o 81% e o 78%. Pola contra, Comunicación, Imaxe e Son; Sanidade; Informática; e Actividades físicas e deportivas; son as que teñen unha menor taxa de ocupación, entre o 50,9% e o 54,5%, tal e como sinalou Laura Sánchez Piñón.

Información de Xunta de Galicia .

Información de VIEIROS

 

Información do xornal El Correo Gallego

(25 de abril de 2007)

RECURSOS PARA BUSCAR EMPREGO EN INTERNET

BUSCAR EMPREGO EN INTERNET: UNHA MANCHEA DE RECURSOS

BUSCAR EMPREGO EN INTERNET: UNHA MANCHEA DE RECURSOS

 

apartado Emprego na Administración Central
  
apartado Outras ofertas de emprego
  
apartado Emprego na Administración Autonómica
  
apartado Emprego na Administración Local
  
apartado Emprego en Entidades Privadas
  
apartado Emprego en Universidades
  
apartado Ofertas Públicas de Emprego
  
apartado Ofertas do Servicio Galego de Colocación
  
ficha Administrativos
  
ficha Oposicións para toda España. Ministerio de Administracións Públicas.
  
ficha Orientación Emprego no INJUVE

 

 

Fontes informativas recopiladas pola Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil.

BASE DE DATOS DOS INDICADORES DO MERCADO LABORAL GALEGO

BASE DE DATOS DOS INDICADORES DO MERCADO LABORAL GALEGO

Co obxectivo de achegar aos cidadáns de información técnica exhaustiva sobre o mercado laboral, a Consellería de Traballo, a través do Instituto Galego das Cualificados, deseñou unha base de datos pioneira e innovadora que permite facer consultas en tempo real sobre os distintos indicadores do mercado de traballo a través de Internet.

Traballadores
afiliados
 
Empresas (Contas
de cotización)
 
Paro rexistrado  
Ofertas  
Contratos  
Formación
Ocupacional

 

PREPARARSE PARA BUSCAR UN EMPREGO

PREPARARSE PARA BUSCAR UN EMPREGO

 

O portal da  Educación Social  adica un apartado da súa web ó tema da orientación para o emprego.

Podemos consultar documentos para elaborar unha carta de presentación -con exemplos de cartas de presentación- e un currículum vitae -con exemplo de currículum vitae-.

Complementariamente, ofrece unha guía orientativa sobre a entrevista de traballo -con posibles preguntas nunha entrevista de traballo-.

Por último, facilita unha guía orientativa dun Plan de Empresa.

TITULACIÓNS MÁIS SOLICITADAS POLAS EMPRESAS

TITULACIÓNS MÁIS SOLICITADAS POLAS EMPRESAS

A Fundación Universidade-Empresa acaba de editar a “Guía de las empresas que ofrecen empleo 2005-2006” que pretende ser unha ferramenta eficaz para planificar e xestionar  a busca de emprego.

O Informe –no que participaron 431 empresas- sinala que o sector da Informática e das Telecomunicacións  son as áreas que máis emprego  ofertan.  
 

No que afecta á demada de titulados/as, aínda que os enxeñeiros en Telecomunicacións e Informática son demandados/as pola metade das empresas, a carreira máis solicitada é Administración e Dirección de Empresas –o 62% do sector empresarial require tal especialidade-. Outras titulacións con demanda son: Enxeñería Superior Industrial, Economía, Informática, Dereito, Telecomunicacións e Empresariais.

 Os empresarios/as  prefiren titulados/as en carreiras técnicas (51.8%),  de Ciencias Sociais e Xurídicas (32.9%) e de Ciencias Experimentais e da Saúde (12.1%). 

Os titulados de Formación Profesional máis demandados pola empresa traballan nos Departamentos de Administración, Informática, Contabilidade e Finanzas e Atención ao cliente. Os perfís máis solicitados son os de tipo empresarial e técnico.

 Máis información:

XORNAL     EL PAÍS

XORNAL     EL MUNDO

ECONOMÍA, EDUCACIÓN, OPOSICIÓNS E EMPREGO

ECONOMÍA, EDUCACIÓN, OPOSICIÓNS E EMPREGO A web principal que queremos recomendar hoxe recolle unha manchea de informacións de interese, especialmente no ámbito da Economía. A páxina ECOBACHILLERATO.COM é un exemplo de traballo ben feito que nos facilita moitos e útiles recursos didácticos.
Complementariamente, podemos informarnos sobre a oferta de emprego público e oposicións no blog sobre oposicións, sobre novas de Economía e de recursos variados para aprender a crear empresas