Información xeral das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior - Convocatoria de 2016

 

Información xeral sobre as probas acceso ao grao medio

As probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio van dirixidas ás persoas que non cumpran os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Para poder concorrer á proba é necesario ter cumpridos dezasete anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba.

Acceso á nota informativa

- Acceso a preguntas frecuentes

Información xeral sobre as probas de acceso ao grao superior

As probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior van dirixidas ás persoas que teñan polo menos dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba e non cumpran os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao superior.

Novidades da convocatoria de probas de acceso de 2016 

 As persoas que posúan un título de técnico de formación profesional ou o título de bacharelato unificado e polivalente (BUP) cumpren os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao superior e, xa que logo, non terán que presentarse ás probas para acceder a estes ciclos formativos.

Acceso á nota informativa

 - Acceso a preguntas frecuentes

 

Informacion Anual Del Mercado de Trabajo de Fp by dveiga

Datos oficiais de número de contratos nos ciclos formativos de Formación Profesional - e que se imparten no IES García Barbón- (2014 e 2015).
Powered by emaze
Powered by emaze
Powered by emaze

Aprende ao longo da vida: infórmate

Publicado: 07/01/2016 19:21 por Daniel Veiga en ORIENTARSE

http://www.mecd.gob.es/alv/inicio.html 

Edublogs creados no IES García Barbón (PFPP), by titoriabarbon
Tutorial nota de corte ciclos from monicadiazbesada Presentación realizada por Mónica Diz -procede do seu blog de Orientación-

Moitas grazas por compartir unha información de interese para os futuros

estudantes de Formación Profesional.